“TIME IS …ENGLISH”: VORBE DE DUH CELEBRE, DE EXPRESIE ENGLEZĂ
8 January 2020
“TIME IS …ENGLISH”: PERECHI ADVERBIALE SUSCEPTIBILE DE A FI CONFUNDATE: INTELESURI SPECIFICE SI CONTEXTE SITUATIONALE CORESPUNZATOARE
15 January 2020

ANGLO-LOGOS 54 -10 IANUARIE, 2020

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-A fi gata să dea “un bănuţ pentru gândurile cuiva (gândurile tale)” reprezintă o manieră delicată, condescendentă, de o plasticitate deosebită, de a atenţiona un interlocutor absorbit/ cufundat sau pierdut în gânduri să se reconecteze la realitatea imediată a cadrului conversaţional în care este implicat sau, în propria noastră exprimare colocvială, îndemnul de a reveni cu picioarele pe pământ spre a-şi împărtăşi –deşi nu neapărat motivul preocupărilor/ al temerilor, etc care i-au provocat abstragerea de la discuţii.

-Cercetările literare relevă faptul că prima întrebuinţare cunoscută a sintagmei idiomatice – specific britanică–:’A penny for one’s (your) thoughts‘ îi aparţine ilustrului cărturar umanist renascentist, avocat, filosof social şi om de stat, Sir Thomas More, cel care a inclus-o în paginile cărţii sale: ‘A Treatyce upon the last thynges’ (‘A Treatise upon the Last Things’, în transpunere grafică modernă = “Un tratat asupra celor mai recente întâmplări şi evenimente”), scrisă în jurul anului 1535:

 • «When people notice that someone appears disengaged and wish them to rejoin the conversation, they ask: ‘A penny for your thoughts?’»
 • = «Atunci când cei din jur bagă de seamă că o persoană anume pare absentă şi vor să-i recâştige atenţia, făcând-o să reintre în conversaţie, o întreabă: “Un bănuţ pentru gândurile /dumi/tale?”» 

-În timp, sintagma a ajuns să fie utilizată atât de frecvent, încât a dobândit forma prescurtată:  ‘A  penny for them‘ (= “Un bănuţ pentru ele⁓în spetă, pentru gânduri⁓ …sau, pur şi simplu:Penny‘. Un exemplu în acest sens a fost identificat în cuprinsul romanului: ‘Love & Mr. Lewisham’ (“Dragostea şi Dl. Lewisham”), publicat în anul 1900, creaţie a prolificului scriitor englez, H. G. Wellsunul dintre “părinţii” genului science fiction, alături de Jules Verne şi Hugo Gernsback–:

 • Penny‘, she said after an interval. Lewisham started and looked up. ‘Eh?’.
 • = “Bănuţ“, zise ea după o vreme. Lewisham tresări şi-şi ridică privirile. “Poftim?”

-Deşi mai puţin uzuală în vocabularul tinerelor generaţii ale secolului XXI, sintagma idiomatică: ‘A penny for one’s thoughts‘ constituie unul dintre numeroasele exemple de nestemate lexicale care oglindesc, la superlativ, două dintre atributele proverbiale ale spiritului britanic: deferenţa şi politeţea. 

*********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Între multe alte cuvinte şi expresii engleze folosite pentru a-l reda, sentimentul de afecţiune/ ataşament/ sau preţuire neţărmurită faţă de o anumită persoană are un corespondent lexical, din nou, cât se poate de sugestiv, în sintagma idiomatică: ‘The apple of someone’s eye‘, …unde applenu se redă, desigur, prin: măr, cu toate că substantivul ‘apple‘ are, altminteri, pe lângă binecunoscutul înţeles de: “fructul denumit măr“, şí accepţia, concret anatomică, de: “apertura sau deschizătura centrală a ochiului“. Transpunerea sa corespunzătoare în limba română este: “Lumina ochilor cuiva“.

-Această sintagmă metaforică este cunoscută ca având origini străvechi, experţii reperând prima ei întrebuinţare în limba engleză veche (Old English), mai precis, în cuprinsul unei scrieri din anul 885 e.n., atribuită Regelui Alfred Cel Mare de Wessex, şi intitulată: ‘Gregory’s Pastoral Care’ (“Codicele de rânduieli pastorale ale Papei Grigore /Întâiul/”).

-Sintagma se întâlneşte de mai multe ori şi în paginile Bibliei, precum, bunăoară, înDeuteronomul 32:10, Versiunea  King James, 1611:

 • ‘He found him in a desert land, and in the waste howling wilderness; he led him about, he  instructed him, he kept him as the apple of His eye‘.
 • = “El l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singuratate plină de urlete înfricoşate; l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui“.

sau în Zaharia 2:8“:

 • ‘For thus saith the LORD of hosts: After the glory hath He sent me unto the nations which  spoiled you: for he that toucheth you, toucheth the apple of His eye‘.
 • = “Căci așa grăiește Domnul oștirilor: după slavă m-a trimis El la neamurile care v-au prădat;  căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui“.

-Căutător şi inventator neobosit de cuvinte şi expresii, “Bardul din Avon”, William Shakespeare a întrebuinţat, la rândul său, expresia în comedia intitulată: ‘A Midsummer Night’s Dream’ (“Visul unei nopţi de vară”), publicată în anul 1600:

 • ‘Flower   of   this  purple  dye, 

             Hit   with  Cupid’s  archery,
             Sink  in  apple  of  his  eye‘. 

 • = “Ástă  floare  purpurie,

             De-a  lui  Cúpid  arc  străpunsă,

             În  a  ochilor  lumină,  lui,  adânc  i  se  înfipse”.     ⁓versiune neoficială de traducere

-Cu toate că a fost cunoscută prin mijlocirea acestor surse timpurii, sintagma de referinţă a ajuns să fie folosită pe scară mult mai largă după includerea ei în capodopera romanescă: ‘Old  Mortality’ (“Mortalitate veche”), din seria ‘Tales of My Landlord’ (“Povestirile unui proprietar”),  roman publicat în anul 1816, sub semnătura scriitorului scoţian, Sir Walter Scott /1771-1832/, creatorul romanului istoric realist englez, dramaturg şi poet cu un număr impresionant de cititori contemporani în Europa, Australia şi America de  Nord:

 • ‘Poor Richard was to me as an eldest son, the apple of my eye‘.
 • = “Bietul Richard mi-a fost precum un fiu mai mare, lumina ochilor mei“.

********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

Cureaua şi Bretelele, accesorii uzuale ale vestimentaţiei masculine, în particular reprezintă, însă, în planul lexical al limbii engleze, termenii constitutivi ai sintagmei idiomatice: ‘Belt and Braces‘. Şi în acest caz, accepţia figurată face diferenţa, fiind o potenţială “enigmă” pentru cunoscătorii mai puţin avizaţi ai numeroaselor subtilităţi semantice, tipice acestei limbi.

-Prin extensie metaforică, aşadar, sintagma idiomatică, specifică limbii engleze britanice: ‘(Wear) Belt and Braces‘ înseamnă: “(A-şi lua) măsuri suplimentare de precauţie –chiar exagerate ori redundante– în scopul obţinerii rezultatului dorit, în special din cauza fricii de eşec” –tot astfel precum, în sens propriu şi pur utilitar, ataşarea sau purtarea bretelelor reprezintă o măsură suplimentară de susţinere a pantalonilor, pe lângă curea, fireşte.

-Sensul figurat al sintagmei, în calitate de termen general care desemnează precauţia este, conform documentariştilor, o invenţie târzie în Marea Britanie, mai precis, de la mijlocul secolului al XX-lea.

-Un scurt fragment dintr-un articol publicat în luna septembrie, 1942, în paginile ziarului regional englez: ‘The Western Daily Press’ este semnalat drept prim context cunoscut al înţelesului metaforic al sintagmei ‘belt and braces‘:

 • «A man needs to be “bred up with horses”. It is very different to driving a tractor. But a man who has both tractor and a good team horses is wearing both belt and braces».
 • = «Un bărbat trebuie “crescut cu cai”. E o foarte mare diferenţă faţă de conducerea unui tractor. Dar atunci când un bărbat deţine atât un tractor, cât şi o pereche zdravănă de cai, e de două ori mai câştigat».

-Sintagma perfect sinonimă din limba engleză americană este: ‘Belt and suspenders‘, cu deosebirea că, în uzanţa lingvistică americană, ‘belt and suspenders‘ se foloseşte, aproape exclusiv, în sens propriu, deci cu referire la accesoriile vestimentare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *