“TIME IS …ENGLISH”: DIFERENŢA SPECIFICĂ DINTRE VORBIREA DIRECTĂ ŞI VORBIREA INDIRECTĂ
18 September 2019
‘ANGLO-LOGOS’ 48 – sâmbătă 28 SEPT., 2019
28 September 2019

“TIME IS …ENGLISH”: O SELECŢIE DE EXPRESII IDIOMATICE ENGLEZEŞTI, INSPIRATE DE PEŞTE ŞI PESCUIT

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

  • Omniprezenţa Peştelui în tradiţiile culinare şi, implicit, popularitatea Pescuitului atât ca activitate recreaţională ori hobby, cât şi ca îndeletnicire curentă, au condus la inventarea unui număr însemnat de expresii idiomatice având acest locuitor emblematic  al  “Lumii  Tăcerii”  drept  nucleu  semantic.
  • MIERCURI, 25 SEPTEMBRIE, 2019 vă invit, astfel, dragi prieteni, să vă informaţi sau să vă îmbogăţiţi cunoştinţele şi, de ce nu, să vă amuzaţi, odată cu: “O   SELECŢIE   DE   EXPRESII   IDIOMATICE   ENGLEZEŞTI,   INSPIRATE   DE   PEŞTE   ŞI   PESCUIT”.
  • You will hopefully benefit from and equally enjoy a lexical …”Fish menu”, alongside:   ‘A  CHOICE  OF  ENGLISH   IDIOMS   INSPIRED   BY   FISH   AND   FISHING’:

Realizator:  SILVIA  BLENDEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *