MISTERUL CEASULUI DIN PERETE – magie și fantastic, culoare și poveste, de Michaela Platon
28 September 2018
Asta-i muzica ce-mi place! În memoria unui mare Rege, de Dan Manolache
29 September 2018

Prietenie în lumina esteticii, de Roxana Păsculescu

Tipărit la Coresi, albumul intitulat Gabriel Catrinescu- Colecţia de artă Postelnicu nu face altceva decât să ne vorbească de speciala relaţie care s-a creat în timp, între un creator, în acest caz, Gabriel Catrinescu şi un colecţionar de artă, în speţă, Tiberiu Postelnicu.

În această serie generoasă denumită a fi de Artă Contemporană se pot aşadar, urmări, sub auspiciile unui joc de cuvinte măiestrit ales: Colecţii Mari şi Mari Colecţionari.

Colecţia de artă Postelnicu numără nici mai mult, nici mai puţin de 195 de lucrări de pictură realizate de Gabriel Catrinesscu. Acest fapt este mărturisit cititorului, la finalul albumului, când lista riguroasă a pieselor se face văzută în întreaga ei splendoare.

Dincolo de imaginile numeroase în care vedem picturile artistului, fie singure, decupate de pe simeză, fie în contextul locuinţei colecţionarului ori câteva fotografii ale celor doi, împreună sau separat, remarcăm textul consistent, introductiv al tipăriturii.

Maria Matache îşi asumă cuvântul înainte, articol de substanţă în care aceasta prezentându-ne personajele principale, realizează într-o manieră interesantă elogiul relaţiei de parteneriat artistic care există între Postelnicu şi Catrinescu.

Aşa aflăm cine sunt cei doi, unul mecena, celălalt creator care întreţin de câţiva ani, o prietenie configurată pe tema esteticii picturii.

Seria de albume iniţiată de Tiberiu Postelnicu a debutat cu o lucrare închinată lui Aurel Nedel, continuată apoi, de o alta dedicată operei cuplului de pictori Rodica şi Iacob Lazăr, pentru ca cea de a treia să îi fixeze pentru posteritate pe Traian Brădean şi Angela Popa Brădean.

Prin urmare, albumul Gabriel Catrinescu este a patra cărămidă a unui edificiu ale cărui dimensiuni, cu certitudine,  nu le cunoaştem, încă.

Textul introductiv al albumului este prilejul de a afla însă, suficiente informaţii, destule dintre acestea interpretate de autoarea rândurilor scrise, despre cariera artistică a lui Gabriel Catrinescu. Citim despre vocaţia foarte tânărului elev, despre rigurozitatea picturii pe care o practică, despre „hărnicia, lucrul metodic, aprofundarea metodelor de studiu ale desenului şi culorilor” din perioada studenţiei acestuia.

Dincolo de datele unui CV important, pe care le regăsim adnotate, în articolul Mariei Matache sunt introduse şi explicate aserţiuni cu semnificaţie din critica de specialitate care l-a avut în atenţie pe pictorul Gabriel Catrinescu, de-alungul vremii. Spre finalul textului aflăm o analiză temeinică a compoziţiilor deţinute de colecţionarul Postelnicu, lucrări elaborate de Gabriel Catrinescu în perioada 2004-2018, anul apariţiei albumului.

Semnalăm ca important demersul de realizare a seriei, ca şi a albumului care ne deschide ochii asupra unei prietenii cu har şi ne luminează viaţa deopotrivă a unui iubitor de frumos ca şi a unui creator, ale cărui uşi, nu se deschid cu uşurinţă, celor curioşi.

Dincolo de Maria Matache care scrie articolul introductiv al publicaţiei, din echipa excepţionalei tipărituri mai fac parte: redactorul şi îngrijitorul de ediţie- Rodica Marian, graficianul şi fotograful -Valeriu Giodâc, prelucrarea imaginii datorându-i-se lui Dan Dulgheru.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *