Dialog la maturitate
13 April 2018
Laborator alchimic
27 April 2018

Opera unui artist basarabean pe simeza artelor bucureştene

Mihail Grecu –între metaforă şi realitatea obiectivă este titlul celei mai noi expoziţii, deschise chiar astăzi, în corpul Ştirbei al Muzeului Naţional de Artă al României, expoziţie care aduce pe simeza românească prestigioasă a instituţiei muzeale bucureştene, o selecţie reprezentativă din opera artistului basarabean. Fără a-şi fi propus ca această prezentare să fie una retrospectivă, mai întâi, prin bogăţie şi varietate, apoi, prin recursul la temele şi preocupările artistului de-alungul anilor, expoziţia reuşeşte să ne ducă măcar cu gândul că avem sub ochii noştri, o selecţie importantă din creaţia plasticianului, din păcate destul de necunoscut în România, chiar şi numai dacă ar fi să ne gândim că Mihail Grecu s-a format ca artist, la Bucureşti.

Prin urmare, expoziţia este una estrem de interesantă care demonstrează privitorului că Mihail Grecu (1916- 1998) a fost, rând pe rând preocupat, fie de lecţia picturii ruse, fie de descoperirile europene ale începutului de secol al XX-lea, fie de experimentul mult mai târziu, apărut în creaţia sa. De altfel, chiar în viziunea organizatorilor a stat permanent în atenţie „personalitatea artistică ce s-a dedicat consecvent înnoirii limbajului plastic”.

Cele 3 etape de creaţie pot fi urmărite în spaţiul expoziţional, prin selecţia întreprinsă de curatorul Tudor Zbârnea care a recurs pentru realizarea expoziţiei, la patrimoniul Muzelui Naţional de Artă al Moldovei.

Prima parte a operei lui Mihail Grecu prezintă preocupările acestuia din anii 40- 50 ai secolului al XX-lea, apoi anii 50-60 în care experienţa impresionistă joacă un rol fundamental şi apoi, anii 70, când artistul se vede atras în spaţiul generos al experimentelor.

Criticul de artă Constantin Prut citat de autorii catalogului mărturiseşte: „Mihail Grecu rămâne una dintre cele mai proeminente prezenţe care în deceniile postbelice au făcut posibilă legătura, în această zonă, între o mişcare modernă, întreruptă de evoluţii istorice, şi noul modernism, aşa cum funcţionează el în estul european, ca o verigă necesară înspre un postmodernism receptat tardiv”.

Pentru publicul Muzeului Naţional de Artă al României, expoziţia Mihail Grecu va fi o surpriză plăcută, căci comunicarea personală a plasticianului cu arta românească a timpului său şi nu în ultimul rând, cu arta universală –există la cote înalte şi demonstrează în acelaşi timp, gradul de originalitate pe care l-a avut pictorul în perfectă comunicare cu opera marilor creatori ai vremii sale.

Realizator Roxana Păsculescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *