Monitorul anual al educației și formării: România – În pofida măsurilor de atenuare a impactului COVID-19 asupra educației, trecerea la învățământul la distanță riscă să agraveze inegalitățile deja mari
14 November 2020
Plan european de acţiune pentru educaţia digitală
28 November 2020

O nouă abordare a migrației în Europa: Noul pact privind migrația și azilul

(Photo by DESIREE MARTIN / AFP)

rubrică EuranetPlus

autor Luana Pleșea

Actuala politică UE de gestionare a migrației s-a dovedit deficitară în ultimii 5 ani, practic de când s-a declanșat criza migrației, de unde și nevoia de reformare a acesteia. Este important este ca Uniunea Europeană să reușească să construiască un sistem care să gestioneze migrația pe termen lung și care să se bazeze în întregime pe valorile europene – demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Valori pe care decidenții politici le cam uită în vremuri de criză, cum a fost cea a migrației.

Pe 23 septembrie 2020, Comisia Europeană a propus un nou pact privind migrația și azilul, care are ambiția de a oferi o abordare cuprinzătoare a domeniului migrației și de a asigura echilibrul între responsabilitate și solidaritate. Acest pact este esențial pentru restabilirea încrederii între statele membre, dar și în capacitatea Uniunii Europene de a gestiona migrația.

Noul pactul privind migrația și azilul are la bază consultări ale Comisiei cu Parlamentul European, cu parlamentele și guvernele naționale, dar și cu societatea civilă, cu partenerii sociali și cu mediul de afaceri.

Ei bine, după toate acestea, este clar și trebuie să o spun: o soluție privind migrația care să satisfacă pe deplin pe toată lumea nu există. Trebuie să ne reunim în această chestiune și să discutăm și să găsim compromisuri: deci parlamentele naționale, Parlamentul European, guvernele naționale. Trebuie să ne recunoaștem diferențele și trebuie să le depășim”. (Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *