La Drept de autor, sîmbătă şi duminică, cu scriitorul Liviu Uleia
2 March 2019
DOCUMENTAR: Descriptio Moldaviae – prima enciclopedie a Moldovei
2 March 2019

O carte pe zi: Pamela S. Turner,Samurai. Război şi onoare în Japonia medievală

Realizator Valentin Protopopescu

Sîmbătă, 2.03.2019, în emisiunea Răsfăţ matinal: Minamoto Yoshitsune, primul mare samurai

Pamela S. Turner,  Samurai. Război şi onoare în Japonia medievală, traducere de Alex Moldovan, Editura Arthur, Bucureşti

Scriitoarea americană Pamela S. Turner este îndrăgostită de istoria şi cultura japoneză. Faptul în sine este remarcabil şi riscant. Japonezii nu seamănă cu nimeni, în ciuda faptul că sistemul cultural iradiant şi de maxim prestigiu în regiune este cel chinezesc, inclusiv pentru coreeni, vietnamezi, cambodgieni, thailandezi etc. Aşa cum budismul tchan a fost asimilat în forma budismului zen, tot aşa elementele culturale chineze au fost integrate creativ în ţesătura mentalităţii nipone.

Dar aceasta nu înseamnă că originalitatea a lipsit în ţara Soarelui Răsare. Una dintre formele sale cele mai spectaculoase a fost acel fenomen de coagulare a castei războinicilor, cunoscuţii samurai. Despre naşterea culturii samuraice scrie Pamela S. Turner în excelentul său roman, Samurai. Război şi onoare în Japonia medievală. Cartea a apărut în traducerea semnată  de Alex Moldovan la Editura Arthur din Bucureşti.

Bună cunoscătoare a istoriei medievale timpurii a Japoniei, scriitoarea americană reuşeşte să schiţeze un tablou verosimil şi comprehensibil al unei epoci extrem de sîngeroase, în care curajul nebunesc, tăria de caracter, fidelitatea şi credinţa ţin loc de valori supreme. Iar la loc de cinste este, fireşte, onoarea de a lupta pentru un daimyo (senior), pentru o flamură, pentru împărat.

Practic, romanul Pamelei S. Turner ne oferă povestea formării şi afirmării lui Minamoto Yoshitsune, primul mare samurai, devenit ulterior un reper de nepăşit în materie. Cu o copilărie plină de primejdii, căci familia sa, clanul Minamoto, este înfrîntă de rivalii din clanul Taira, Yoshitsune supraviuţuieşte, fiind trimis la mînăstire. Băiatul este însă animat de gîndul răzbunării, de aceea parcurge toate etapele devenirii războinice, deprinzînd arta trasului cu arcul, a scrimei şi a călăriei. Crud, inteligent, genial strateg, rezistent şi rezilient, Minamoto Yoshitsune a pendulat perpetuu între loialitate şi rebeliune, între a sluji cu credinţă conform codului Bushido şi a pedepsi excesele de amoralitate ale Curţii imperiale şi ale marilor seniori.

Romanul Samuraii place pentru că se bucură de o construcţie logică, scriitura este una dinamică şi atrăgătoare, iar tuşele rapide creionează psihologii ce stîrnesc adeziunea sau antipatia. O carte în care istoria se împleteşte cu ficţiunea, pentru a construi un monument literar dedicat celui mai faimos samurai din toate timpurile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *