SALON BD – POVEȘTI DIN BUCUREȘTI ÎN BENZI DESENATE, EDIȚIA A IV-a (1 iunie – 31 august 2017)
24 April 2017
„FREUDescu, Un Festival cu Tușă Psihanalitică” la ARCUB Lipscani
24 April 2017

Noul sezon expozițional MNAC primăvară 2017

MNAC anunță vernisajul noului sezon expozițional în data de 27 aprilie, ora 19:00, la Palatul Parlamentului.
Vă așteptăm cu drag!

VERNISAJ: JOI, 27 APRILIE 2017, ora 19:00
OPENING: THURSDAY, APRIL 27, 2017, 7pm

MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ – MNAC
PALATUL PARLAMENTULUI

The National Museum of Contemporary Art – MNAC Bucharest
The Palace of Parliament

Credit imagine: Romelo Pervolovici, Foc în pustiu, 2013, ulei pe pânză, 203 x 160 cm (credit foto Romelo Pervolovici, ©2META) / Image credit: Romelo Pervolovici, Wilderness Fire, 2013, oil on canvas, 203 x 160 cm (photo credit Romelo Pervolovici, ©2META)

[RO]
METAREALIA – ÎN ACELAȘI TIMP
2META / Maria Manolescu, Romelo Pervolovici
Curatori: Raluca-Elena Doroftei, Andreea Drăghicescu
27.04.2017 – 08.10.2017
Etaj 3

Expoziția METAREALIA – în același timp prezintă preocupările recente ale grupului de artiști 2META – Maria Manolescu și Romelo Pervolovici. Cunoscuți mai ales ca artiști media, ei abordează pictura ca mediu de exprimare începând din 2010. Lucrările celor doi se intersectează în jurul noțiunii de meta. Pictura 2META caută breșele în real, realitățile multiple, realul după real, cei 2 artiști lucrând împreună pe pânze diferite. În același timp se desenează și o practică proprie, cu estetici identificabile, radical distincte și inconfundabile. Metarealia circumscrie un spațiu vizual hibrid în care ideea se unește cu materia. (Raluca-Elena Doroftei, Andreea Drăghicescu, 2META)
Arhitect: Radu Pervolovici
Coordonator MNAC: Magda Predescu
Proiect câștigător al Apelului de proiecte MNAC 2015

[EN]
METAREALIA – AT THE SAME TIME
2META / Maria Manolescu, Romelo Pervolovici
Curators: Raluca-Elena Doroftei, Andreea Drăghicescu
27.04.2017 – 08.10.2017
3rd floor

METAREALIA – At The Same Time exhibition reveals the most recent activity of 2META – Maria Manolescu and Romelo Pervolovici. Mostly known as media artists, they start using painting as a means of expression in 2010. Their works of art meet and overlap around the meta concept. The 2META painting seeks out breaches of reality, multiple realities, reality after reality – while the 2 artists work together on different canvases. At the same time a unique practice is drawn, with identifiable aesthetics, radically specific and unique. Metarealia defines a hybrid visual space where idea meets matter. (Raluca-Elena Doroftei, Andreea Drăghicescu, 2META)
Architect: Radu Pervolovici
MNAC Coordinator: Magda Predescu
Winner of the MNAC Call for projects 2015

Credit imagine: Pipilotti Rist, (Entlastungen) Pipilottis Fehler / (Iertări) Greşelile lui Pipilotti, 1988 (secvență video) © Pipilotti Rist. Prin amabilitatea artistei, Hauser & Wirth şi Luhring Augustine / Image Credit: Pipilotti Rist, (Entlastungen) Pipilottis Fehler <(Absolutions) Pipilotti’s Mistakes>, 1988 (video still) © Pipilotti Rist, Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine

[RO]
ERROR 404. TERITORII ALE ABSENȚEI
Curator: Horea Avram
Artişti: Alexandru Antik (RO), Gary Hill (US), Kinema Ikon (RO), Mihaela Kavdanska (RO/BG/AT),Yann Le Guennec (FR), Klaus Obermaier (AT), Pipilotti Rist (CH), Dilma Yordanova (RO/BG)
27.04.2017 – 08.10.2017
Etaj 2

Proiectul Error 404.Teritorii ale absenței este o expoziție-cercetare care pleacă de la mesajul primit atunci când utilizatorii accesează un website defect sau un link corupt. „Eroarea” în acest caz, însă, trimite mai degrabă la absență, mai exact la absența teritoriului, a spațiului funcțional şi comunicațional, a informației ca atare. Lucrările incluse în acest proiect au de-a face, într-un fel sau altul, cu ideea de eroare, disfuncționalitate, lacună sau defect înțelese în egală măsură în sens concret (tehnic, formal, vizual) şi în sens figurat, ca (im)posibilitate a reprezentării, a comunicării, a interacțiunii corporale la granița dintre real şi virtual. (Horea Avram)
Coordonator MNAC: Adriana Oprea
Partener: Asociaţia ElektroArts
Proiect câștigător al Apelului de proiecte MNAC 2014

[EN]
ERROR 404. TERRITORIES OF ABSENCE
Curator: Horea Avram
Artists: Alexandru Antik (RO), Gary Hill (US), Kinema Ikon (RO), Mihaela Kavdanska (RO/BG/AT),Yann Le Guennec (FR), Klaus Obermaier (AT), Pipilotti Rist (CH), Dilma Yordanova (RO/BG)
27.04.2017 – 08.10.2017
2nd floor

Error 404. Territories of Absence is a research exhibition that takes its title from the message received by internet users when trying to access a broken website or a corrupted page link. The “error” is seen here rather in a metaphorical sense, indicating the absence of a functional and communicational space, of information itself. The artworks included in this project deal with the idea of error, blur, glitch and absence equally in a concrete way (technical, formal, visual) and in a conceptual sense, pointing to the (im)possibility of representation, communication and bodily interaction at the border between real and virtual. (Horea Avram)
MNAC Coordinator: Adriana Oprea
Partner: ElektroArts Association
Winner of the MNAC Call for projects 2014

Credit imagine / Image credit: Klaus Obermaier, FACELESS (2017), secvență video / performance still. © Klaus Obermaier. Prin amabilitatea artistului / Courtesy of the artist.

[RO]
În cadrul vernisajului, [http://%20:http://www.exile.at/]Klaus Obermaier va susține performance-ul multimedia FACELESS, la ora 20:00. FACELESS explorează potențialul vizual şi simbolic al feței umane în relație cu elemente sonore şi texturi imersive produse electronic. Obermaier duce mai departe experimentele tehnologice de transformare a corpului până la totala alienare, prin utilizarea unor tehnici variate, bazate pe perturbarea semnalului, reprezentări fragmentate şi manipulări digitale ale vocii. FACELESS reia câteva dintre elementele instalației interactive VISAGE R-0-R, prezentă în expoziția Error 404.Teritorii ale absenței. (Horea Avram)

[EN]
Klaus Obermaier’s FACELESS multimedia performance will take place in the framework of the exhibition at 8 pm. FACELESS explores the visual and symbolic potential of the human face within a layered and textured sonic electronic environment. Obermaier deepens his experiments with the technological transformations of the body up to total alienation, through the use of various techniques of glitch, blur, fragmented representation, and digital voice manipulations. FACELESS uses some of the real-time techniques of the interactive installation VISAGE R-0-R presented in the Error 404. Territories of Absence exhibition. (Horea Avram)

Credit imagine: Mihai Olos, Gând românesc pentru Germania şi Dedeochiul (Omagiu lui Rilke şi lui Beuys), performance, Gießen, Germania, 1978 (credit foto: Ulrich Seipp / prin amabilitatea Olos Estate) / Image Credit: Mihai Olos, Romanian thought for Germany and the evil eye (A Homage to Rilke and Beuys), performance, Gießen, Germany, 1978 (photo credit: Ulrich Seipp / courtesy of Olos Estate)

[RO]
EFEMERISTUL. O RETROSPECTIVĂ MIHAI OLOS
Curator: Călin Dan
Asistent curator: Sandra Demetrescu
10.11.2016 – 08.10.2017
Etaj 1

Efemeristul este o explorare semnificativă a operei lui Mihai Olos (1940 – 2015), probabil cel mai important artist postbelic din România, spirit înrudit cu Buckminster Fuller, Yona Friedman și alți vizionari. Activ între România și Germania, Olos a lăsat în urma sa un corpus impresionant de lucrări, explorând diferite medii (pictură, sculptură, desen, ceramică, vestimentație, performance, poezie) și direcții stilistice ale modernismului târziu, precum conceptualismul și minimalismul. Al doilea episod a expoziției inaugurate în noiembrie 2016 dezvoltă cunoașterea vieții și operei lui Olos prin fotografii, documente, obiecte și o selecție cuprinzătoare de desene. (Călin Dan)

Design expoziție: skaarchitects
Parteneri: Galeria Plan B Cluj / Berlin, Olos Estate, Muzeul Țării Oașului, Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul Municipiului București / Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei, Pinacoteca Municipiului Bucureşti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *