Născut în România – invitat, pictorul Nicolae Comănescu
2 September 2019
Născut în România: Invitat – Lucian Pricop, traducător, critic și istoric literar, redactor-șef al editurii Cartex
15 September 2019

Născut in România – Invitat, prof. emerit univ. dr. Adrian-Paul Iliescu

sîmbătă, 14 septembrie, RRC, ora 16

R. Valentin Protopopescu

Invitat:. prof. emerit univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Cunoscut ca un dascăl de vocaţie, Adrian-Paul Iliescu a format generaţii de absolvenţi în filosofie, învăţându-i să gîndească riguros şi să iubească adevărul, practicînd comportamentul ghidat de principii etice ferme. Deşi a început ca gînditor în interiorul paradigmei şcolii anglo-saxone şi analitice, domnia sa s-a orientat ulterior spre filosofia morală şi istoria metafizicii româneşti. A publicat, între altele, studii fundamentale, precum Filosofia limbajului şi limbajul filosofiei, Conservatorismul anglo-saxon, Liberalismul ‒ între succese şi iluzii şi Anatomia răului politic. Experienţa de profesor universitar, una care numără mai bine de trei decenii, îl îndreptăţeşte pe Adrian-Paul Iliescu să vorbească în cunoştinţă de cauză despre treptata decădere a şcolii naţionale, rezultat al succesivelor „reforme”. Gîndind cauzal, în buna tradiţie aristotelică, profesorul Iliescu ne explică de ce obsesia economiei de piaţă obediente are nevoie de subiecţi fără reflecţie critică, de unde şi orientarea şcolii româneşti spre livrarea unor absolvenţi agramaţi şi ignoranţi, dependenţi de decizia politică şi văduviţi de spirit civic şi patriotic. Libertatea are preţul ei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *