Downton Abbey- un film elegant și stilat, plin de un cuceritor umor britanic – de Michaela Platon
13 September 2019
GLASS- provocare vizuală și reflexivă la final de serie- de Michaela Platon
16 September 2019

”Melodia cromatică” la Dumitru Bâșcu, de Roxana Păsculescu

O expoziție de desen și pictură clasică ne atrage în această lună atenția la Galeria Romană din București. Dumitru Bâșcu este numele creatorului care s-a născut și s-a format cu mai bine de un veac în urmă. Familiei artistului i se datorează această expoziție de readucere în atenția iubitorilor de frumos a unei părți însemnate a creației lui Dumitru Bâșcu. Opera acestuia se împarte în două segmente importante și doar partea dedicată picturii de șevalet poate fi urmărită în plenitudinea ei, în spațiul expozițional, datorită numărului mare de lucrări aduse să susțină vizual privitorului, demersul acestei creații. Absolut justificat și mai puțin exemplificată în această expoziție este opera lui Dumitru Bâșcu care a fost legată de monumentele bisericești. Curatorul evenimentului vizual, artistul Ionică Grigorescu îi semnalează însă acestuia, în măsura în care cele câteva desene de sfinți o pot face, trăirea întru arta religioasă.

Predomină însă, excepțional, în expoziția intitulată ”Melodia cromatică”, pictura.

Dumitru Bâșcu a excelat în realizarea naturilor statice cu flori, în pictarea peisajelor, dar și în compozițiile cu personaje. Catalogul expoziției care reunește între coperțile lui, lucrările expuse -este completat de studiul istoricului de artă Ioana Vlasiu, cu sprijinul căruia oricare cititor poate să-și construiască o viziune corectă asupra poziției ocupate de Dumitru Bâșcu în arta românească, cu precădere la mijlocul secolului al XX-lea. ”Mi se pare că originalitatea picturii lui Bâșcu –notează Ioana Vlasiu- trebuie văzută tocmai în echilibrul clasic/modern pe care l-a resimțit mereu ca necesar, ca răspuns la tensiunile de toate felurile care au marcat epoca și nemijlocit propria-i existență, mai cu seamă după război”.

Expoziția este categoric, una deosebită și ne putem da seama cu ușurință că artistul este un excepțional colorist, acest lucru fiind evident, indiferent de subiectul abordat de artist ori de anul execuției picturii.

În același catalog, sunt menționate câteva mărturisiri ale lui Dumitru Bâșcu apărute în revista Libertatea din anii 1936- 1937. Pe una dintre acestea o voi reproduce aici, căci însemnătatea ei este limpede pentru înțelegerea operei lui Bâșcu: ”…noi vom strădui mereu pentru revenirea la un echilibru între cap și suflet, pentru reafirmarea imuabilelor legi clasice, în care, dacă putința de evoluție este nelimitată, dezordinea este izgonită chiar de la poartă”.

Expoziția ”Melodia cromatică” rămâne deschisă la Galeria Romană până la finele lunii septembrie 2019.

Realizator Roxana Păsculescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *