Singurătatea în perioada stării de urgență – Introspecții, duminică, 5 aprilie 2020, ora 18.30
5 April 2020
Izvoare de filosofie: De la contemplare la terapie. Filosofia și maladiile spiritului contemporan
10 April 2020

Idei în nocturnă. Pagini de Istorie: ”Încercând imposibilul. Iuliu Maniu, britanicii şi situaţia dificilă a României în timpul războiului (1940-1944).” Invitat, prof.univ. dr. George Cipăianu

”Încercând imposibilul. Iuliu Maniu, britanicii şi situaţia dificilă a României în timpul războiului (1940-1944).” Invitat, prof.univ. dr. George Cipăianu.

Realizator, Dan Manolache.

Stimați prieteni ai istoriei și ai emisiunii Pagini de Istorie, vom reveni începând din acestă săptămână cu emisiuni în direct adaptate însă vremurilor în care trăim, așadar realizate prin telefon.

Am decis să începem cu discutatrea unei cărți de excepție a cărei lansare s-a desfășurat cu puțină vreme în urmă la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj- Napoca: ”Încercând imposibilul. Iuliu Maniu, britanicii şi situaţia dificilă a României în timpul războiului (1940-1944). ”Autori, George Cipăianu, Dennis Deletant, Attila Varga. Editura Argonaut Cluj-Napoca.

Este o carte de exceptie mai întâi prin valoarea informației istorice pe care o pune în circulație,

292 de documente referitoare la negocierile lui Iuliu Maniu cu britanicii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, negocieri menite să scoată România din războiul împotriva Națiunilor Unite (Marea Britanie, SUA și URSS).

Este o carte de exccepție și prin valoarea celor două consistente studii scrise de profesorii George Cipăianu și Dennis Deletant care analizează nu doar relațiile lui Iuliu Maniu cu serviciile secrete britanice ci și relațiile politice și informative între aliații occidentali și URSS, stăruind firește asupra poziției și statutului României în perioada războiului dar și în viitoerea construcție arhitecturală postbelică elaborată încă din perioada la care se referă lucrarea.

Este o carte de excepție și prin tema abordată. Asistăm, din păcate, la un adevărat asalt pe care oameni mai puțin informați, de rea credință sau în căutare de notorietate, îl dau asupra memoriei unor mari personalități ale istoriei noastre între care Iuliu Maniu. Sunt reluate astăzi acuzațiile comuniste, de trădare de țară prin colaborarea fie cu regimul lui Ion Antonescu, fie cu imperialiștii anglo- americani, acuzații pe baza cărora Maniua fost condamnat și și- a găsit sfârșitul în închisoarea de la Sighet. Cea mai prezentă este aceea de ”agent englez”. Mă întreb dacă, urmând această ”logică”, de Gaulle, rezistenții francezi, guvernele polonez, cehoslovac etc aplate în exil și stpendiate de britanici sau Tito și el ajutat cu armament și consilieri de britanici sunt și ei, cu toții, trădători. Ei bine cartea despre care vom vorbi în această seară lămurește atât natura cât și amploarea legăturilor dintre Iuliu Maniu și serviciile secrete dar și lumea politică occidentaă. O face prin argumentele greu de combătut pe care le desprindem studiind documentete inedite pe care ni le pune la dispoziție. Aceste documente provin din Arhivele Naționale Britanice (Kew), seria HS5/759, număr de dosar SOE/România- dr. Iuliu Maniu și Partidul Național Țărănesc și sunt publicate cu permisiunea și în condițiile licenței Crown Copyright deținute de Arhivele Naționale (TNA).

Au mai fost folosite și alte materiale provenind de la Ministerul de Externe britanic sau din România: telegrame, scrisori, originale sau copii, traduceri, memorandumuri, procese verbale de ședințe, diferite mesaje.

Iată, în încheierea acestei scurte prezentări câteva concluzii ce aparțin autorilor celor două ample studii ce însoțesc colecția de documente publicate.

Prestigiosul profesor Dennis Deletant consideră că ”Viața lui Maniu se distinge ca un exemplu de probitate și principii, de care duc mare lipsă mulți dintre politicienii de astăzi. Ea este, în același timp, emblematică pentru nivelurile de triumf și de tragedie care marchează istoria României. Într-adevăr, cariera lui Maniu este elocventă în acest sens.

Cum gândea iuliu Maniu aflămdintr-o scrisoare adresată lui Antonescu la 18 iulie 1941. El sublinia că nu consideră intrarea în război a armatei româneca fiindo agresiune, cu intenția de cucerire, „o intenție care trebuie să ne fie în totalitate străină, ci urmarea unei invazii care ar fi trebuit să fie respinsă încă din prima clipă […]. Este inacceptabil că trebuie să ne prezentăm ca agresori împotriva Uniunii Sovietice, astăzi un aliat al Marii Britanii, care va fi probabil victorioasă, pentru orice alt obiectiv decât Bucovina și Basarabia

Colaborarea lui Maniu cu SOE a făcut posibilă reînvierea respectului de sine pentru România, într-o perioadă în care mulți români au îmbrățișat alianța țării cu Germania nazistă, iar editorii au speranța că aceste documente, împreună cu studiile introductive însoțitoare și notele, vor demonstra din plin acest lucru.”

În opinia reputatului profesor George Cipăianu, ”înainte și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, gândirea strategică britanică nu a considerat România ca fiind un punct crucial. Guvernul britanic nu a fost interesat de România.

În octombrie 1938, Alexander Cadogan, secretarul adjunct permanent al Ministerului de Externe britanic, scria în jurnalul său: „… trebuie să [ne] micşorăm pierderile în Europa Centrală și de Est. Să lăsăm Germania, dacă va putea, să își găsească acolo Lebensraum-ul ei și să se instaleze, dacă va putea, ca un bloc economic puternic”.

Profesorul George Cipăianu observă că ”Oficialii britanici au avut puțină simpatie față de România în timpul și după războiul mondial, considerând-o, pur și simplu, drept un „stat inamic”, din cauza colaborării sale cu Germania și a atacului ei asupra Uniunii Sovietice. ”

Iar eșecul colaborării dintre Iuliu Maniu și britanici este datorat, în opinia aceluiași autor unor diferențe ireconciliabile de……perspectivă intrucât:

În relațiile lor cu opoziția românească, obiectivul britanicilor a fost acela de a câștiga războiul, ceea ce însemna a nu-i deranja pe sovietici, în timp ce Maniu gândea în termenii interesului național al României, anume să recupereze Basarabia și nordul Bucovinei, să răstoarne guvernul lui Antonescu și să scoată România din războiul împotriva Aliaților, încercând în același timp imposibilul, adică încercând să împiedice înaintarea armatelor ruse, care puteau cotropi țara. Maniu a apărat libertatea națiunii sale și viitorul democratic al țării sale.

Vă invităm așadar să urmăriți o emisiune în care vom depăna firul acestei colaborări, o emisiune care are toate datele pentru a fi extrem de interesantă.

Fotografiile reproduse au fost preluate de pe site- urile Rador și Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *