AUDIO Jocmania la a X-a ediție. Salonului BD Râșnov la prima ediție!
25 June 2019
Recomandări culturale – miercuri, 26 iunie 2019
26 June 2019

FEMEIA ÎN PRIM-PLAN LA DUBLIN

La Dublin s-a desfășurat în perioada 17-18 iunie, evenimentul Journalist Thematic Network meeting, organizat de EIGE, European Institute for Gender Equality.

Au fost prezenți la acest eveniment jurnaliști de la publicații scrise și online, radiouri și televiziuni din 18 țări europene.

Dezbaterile de anul acesta au fost concentrate pe aspectele care definesc și condiționează diferențele salariale între femei și bărbați.

O bună ocazie să descopăr cât de multe lucruri importante ne scapă în media și ce multe avem de făcut pentru conștientizarea acestor diferențe și găsirea unor soluții sustenabile pentru micșorarea lor.

Înainte de a vă spune care au fost temele principale abordate la Dublin și experții invitați, trebuie să vă spun că România a raportat la acest capitol un procent foarte bun, ba chiar am fost surprinsă să aflu că suntem pe primul loc în Europa cu procentul cel mai mic în ceea ce privește diferențele salariale dintre bărbați și femei.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați mi-a pus la dispoziție ultimele date statistice pentru anul 2017, conform ultimelor date furnizate de Eurostat, oganismul care se ocupă cu statistica Comisiei Europene:

Conform ultimelor date furnizate de Eurostat pentru anul 2017, pe site-ul oficial, media salariilor orare pentru femei în UE 28 este cu 16% mai redusă decât în cazul bărbaților.

Media salariilor orare pentru femei în România este cu 3,5% mai redusă decât în cazul bărbaților. Cu acest procentaj, România ocupă, pentru al doilea an consecutiv, primul loc în clasamentul UE-28, în forma neajustată. Progresul înregistrat de țara noastră este de 1,7 pp (3,5% în anul 2017 față de 5,2% în anul 2016).

În Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2016-2019, secțiunea „Reducerea diferențelor de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, combaterea sărăciei în rândul femeilor” au fost stabilite următoarele obiective:

– reducerea în continuare a diferenței persistente de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, a disparității de gen în ceea ce privește accesul la resurse financiare pe toată durata vieții;

– reducerea în mod substanțial a inegalității de gen în sectoarele și ocupațiile economice;

– creșterea numărului total de ore de muncă al femeilor; asigurarea punerii în aplicare efectivă a legislației privind egalitatea de remunerare;

– eliminarea barierelor în calea accesului pe piața forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile migrante și părinții singuri;

– abordarea cauzelor și consecințelor diferenței de pensii între femei și bărbați.”

La Dublin, experți de la Eurofound și de la Confederația Sindicală a Irlandei, ca și cercetători de la EIGE, Institutul European pentru Egalitatea de Gen, au prezentat date statistice dar și elemente de cercetare calitativă privind cauzele acestor diferențe de tratament salarial influențate de gen.

Romania reprezentată la Journalist Themathic Network Meeting, Dublin, Irlanda, 17-18 iunie 2019

Dr Jolanta Reingarde, coordonatoarea programelor de cercetare și statistici la EIGE, a pus în discuție câteva dintre posibilele cauze ale diferențelor salariale dintre femei și bărbați, prezentând date privind, de exemplu, discrepanțele dintre nivelul de pregătire academică și profesională și nivelul salarial, cât și diferențele care apar în funcție de domeniile de activitate.

Dr. Isabella Billeta, cercetătoare la Eurofound, a supus dezbaterii problema reprezentării slabe a femeilor în management și a suprasolicitării lor, a obstacolelor datorate cadrului legislativ dar și unor stereotipii persistente în mentalul colectiv.

Poate cea mai interesantă dar și cea mai provocatoare temă abordată la Dublin, în cadrul acestui eveniment, a fost maniera în care vom reuși să facem comunicarea mai incluzivă. Pentru aceasta, Institutul European pentru Egalitatea de Gen a conceput un Toolkit on Gender-sensitive Communication, o resursă dedicată inițiatorilor de politici publice și legislație, jurnaliștilor și tuturor celor implicați în comunicarea în acest domeniu de interes public.

În concluzie, discriminarea de gen din domeniul salarial are la bază practici salariale conservatoare, bazate pe stereotipii de gen, care îngrădesc accesul femeilor în anumite domenii de activitate, cum ar fi managementul și afacerile, într-o formă voalată, aceea a stimulării salariale.

De asemenea, factori psihologici , care vor merita mai multă atenție și interes pentru cercetări viitoare, par să creeze un soi de autocenzură a femeilor care ar dori să ajungă la un nivel profesional și salarial superior, cel puțin egal cu cel al bărbaților. Chiar dacă cercetările arată că numărul femeilor cu studii superioare este mai mare decât al bărbaților, acestea nu au fie suficientă autovalidare sau validare social, fie instrumentele necesare să negocieze corect propria lor poziție într-o organizație.

Totodată, datele statistice arată care este dimanica prezenței pe piața muncii a femeilor, ținând cont de perioadele în care acestea sunt implicate în creșterea copiilor, fapt care impune politici sociale adecvate prin care acest decalaj să fie diminuat.

Următoarele evenimente organizate de Institutul European pentru Egalitatea de Gen vor fi: Journalist Thematic Network meeting, la Helsinki, programat la sfârșitul lunii septembrie și Gender Equality Index 2019 Conference din 15 octombrie de la Bruxelles.

LIGIA NECULA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *