Timpul prezent – Summit cu miză majoră la Bucureşti
17 September 2018
Bursele FLEX pentru liceeni și o nouă carte la Corint Junior, în I Clasă de azi
18 September 2018

Educaţia incluzivă

Educaţia incluzivă este un concept complex care se referă deopotrivă la calitatea actului educaţional, la integrarea şi comunicarea pe care-ar trebui să le aibă toţi actorii implicaţi în procesul şcolar: copii, părinţi, profesori, formatori, administratori, comunitate.

Ȋn urmă cu aproape 25 de ani, la Conferinţa de la Salamanca (1994), organizată sub egida UNESCO, era adoptată Declaraţia de la Salamanca. Declaraţia a lansat  la nivel global, viziunea asupra educaţiei incluzive. Ȋn documentele adoptate se afirmă că toţi copiii cu dizabilităţi, copiii supradotaţi, copiii fără adăpost, copiii din zonele izolate, aflate în conflict sau aparţinând unor grupuri nomade, copiii aparţinând unor minorităţi lingvistice, etnice sau culturale, copiii cu HIV sau aparţinând oricăror altor grupuri vulnerabile trebuie să beneficieze de acest tip de şcolarizare.

Ȋn emisiunea IClasa de luni, 17 septembrie 2018, Mirela Nicolae si invitatele sale: prof.univ.dr. emerit Ecaterina Vrăşmaş de la Universitatea din Bucureşti si Mariana Arnăutu, coordonator de programe sociale şi educaţionale la World Vision Romania au discutat despre conceptul modern de “educaţie incluzivă”, prin care instituţia şcolii ar trebui să raspundă la nevoile comunităţii oferind soluţii personalizate.

De la stânga la dreapta – Mariana Arnăutu, coordonator de programe sociale şi educaţionale la World Vision Romania; prof.univ.dr. emerit Ecaterina Vrăşmaş de la Universitatea din Bucureşti; Mirela Nicolae – realizator, Radio Romania Cultural

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *