Sâmbăta Patimilor – Părintele Constantin Necula descifrează semnificaţia fiecărei zile din Săptămâna Patimilor, la Radio România Cultural
7 April 2018
Duminica Paştilor – Părintele Constantin Necula descifrează semnificaţia fiecărei zile din Săptămâna Patimilor, la Radio România Cultural
8 April 2018

DOCUMENTAR: Învierea Domnului (Sfintele Paști)

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, “o revărsare abundentă de lumină și bucurie, care dă sens vieții omului credincios, în istorie, și îndreaptă întreg universul spre cerul nou și pământul nou despre care se vorbește în cartea numită Apocalipsa (cap. 21) din Noul Testament”, arată patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în Pastorala la Învierea Domnului – 2016.

Sărbătoarea Sfintelor Paști este o pregustare sau o arvună a bucuriei veșnice și a luminii neînserate din Împărăția cerurilor, din Ierusalimul ceresc. De aceea, în biserică toate veșmintele de Paști sunt luminoase, iar întunericul din noaptea de Înviere este biruit de mulțimea luminilor sau lumânărilor aprinse.

Căci dacă perioada de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului durează șapte săptămâni, Postul Paștilor fiind cunoscut ca cel mai lung și mai aspru post rânduit de Biserica Ortodoxă, perioada de mare bucurie pascală durează tot șapte săptămâni, de la Paști până la Cincizecime sau Rusalii, numită și Duminica Mare.

În toată această perioadă pascală, până la Înălțarea Domnului, bucuria biruinței vieții asupra morții se exprimă prin cântarea des repetată a troparului Învierii Domnului și prin mărturisirea de credință frecvent folosită: “Hristos a înviat!”; “Adevărat a înviat!”, spune patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în Pastorala din acest an.

Despre cum trebuie să primim ziua de astăzi, Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată în predica la această mare sărbătoare că de este cineva credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest Praznic frumos și luminat.

Iar de s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă.

Și iarăși de a venit cineva după ceasul al treilea și al șaselea, să nu se îndoiască nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit.

De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. Și după ceasul al unsprezecelea, să nu se teama din pricina întârzierii, “căci darnic fiind Stăpânul, primește pe cel din urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel din al unsprezecelea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; și pe cel din urmă miluiește și pe cel dintâi mângâie; și acelui plătește, și acestuia dăruiește; și faptele le primește; și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă.

Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria Domnului nostru: și cei dintâi și cei de-al doilea luați plată. Bogații și săracii, împreună bucurați-va. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi”, spune marele Părinte al Bisericii.

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, minunată și preamărită, este și învierea noastră, este sfârșitul și cununa Evangheliei lui Hristos, arată și arhimandritul Ilie Cleopa în volumul de Predici la Praznicele Împărătești (1996).

Dacă Hristos n-ar fi murit și înviat pentru noi, zadarnică ar fi fost credința noastră, nădejdea și viața noastră, căci fără înviere, moartea și păcatul nu pot fi biruite, “Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră”, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni (15-14).

În această zi iadul a fost golit și raiul s-a deschis, îngerii cântă împreună cu oamenii biruința vieții asupra morții. Astăzi cu toții ar trebui să ne bucurăm împreună cu Biserica lui Hristos că nu mai suntem sub legăturile morții și ale întunericului.

Să lepădăm, dar, întristarea și răutatea și grijile cele trecătoare, că Hristos a înnoit lumea prin înviere, ne îndeamnă părintele Ilie Cleopa.

Sursa: AGERPRES

Foto: Credincioșii iau Lumină în timpul slujbei de Înviere, la Catedrala patriarhală

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *