AUDIO Gard traditional impletit in 3, din nuiele de alun
29 November 2018
‘Oedip’, la Opera Naţională Bucureşti
1 December 2018

De-a Arhitectura a lansat înscrierile pentru arhitecţi şi cadre didactice la cursurile asociaţiei din anul şcolar 2019-2020

Asociaţia De-a Arhitectura a lansat în luna noiembrie 2018 înscrierile pentru arhitecţi şi cadre didactice la cursurile asociaţiei din anul şcolar 2019-2020. Arhitecţii, urbaniştii, arhitecţii de interior, peisagiştii, designerii şi studenţii arhitecţi care doresc să facă parte din echipa De-a arhitectura şi să predea ca voluntari la clasă alături de un cadru didactic în anul şcolar 2019-2020 sunt invitaţi să se înscrie în programele asociaţiei până pe 30 mai 2019. Cadrele didactice care doresc să implementeze la clasă unul dintre cursurile De-a arhitectura în anul şcolar viitor sunt invitate să îşi înscrie clasa până pe 15 martie 2019.

De-a Arhitectura desfăşoară programe educaţionale de arhitectură şi mediu construit de 7 ani, în instituţii de învăţământ din întreaga ţară. Beneficiari sunt copiii de grădiniţă, şcoală primară şi gimanzială şi până la liceu, ai căror profesori aleg să implementeze la clasă unul dintre programele De-a Arhitectura.

Într-un mediu educaţional rigid, în care avem curricule învechite şi sisteme de notare axate pe memorare, cursurile De-a arhitectura vin şi creează un context de învăţare cu componentă non-formală. Copiii învaţă, dincolo de noţiuni despre mediul construit, să pună întrebări şi să găsească soluţii, să negocieze, să lucreze în echipă, să fie practici, dar în acelaşi timp creativi. Cursurile sunt astfel gândite încât să lase frâu liber imaginaţiei, dar şi să îndemne la rigoare. Pentru că orice copil care e învestit cu încredere, lăsat să exploreze şi ghidat cu blândeţe, îşi va lua rolul în serios şi va face tot ce poate mai bun din el.”, spune antropolog Gabriela Anghel.

În anul şcolar 2019-2020, Asociaţia De-a Arhitectura oferă asistenţă unui număr de 125 clase din şcoli de stat, din mediul rural şi urban. Toate aceste clase care îşi vor alege să urmeze unul dintre cursurile De-a arhitectura vor avea nevoie de îndrumători şi îşi vor aştepta voluntarii care să îi ghideze, alături de profesor, pe acest traseu frumos, la finalul căruia vor fi mai bogaţi în informaţii, deprinderi şi experienţe. Invităm cadrele didcatice să se înscrie la cursul potrivit:

pentru elevii din clasa I sau a II-a: DE-A ARHITECTURA MINI, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), în limita a 50 de clase (dintre care maxim 8 în mediul rural)

pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a: DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, în limita a 60 de clase (dintre care maxim 10 în mediul rural)

pentru elevii din clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a: DE-A ARHITECTURA ÎN ŞCOALA MEA, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), în limita a 15 clase (dintre care maxim 2 în mediul rural)

În programul de asistenţă al asociaţiei se pot înscrie numai clasele din şcolile de stat. Şcolile private care doresc sprijin pot contacta asociaţia folosind adresa de e-mail: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Înscrierile sunt deschise şi pentru ARHITECŢI VOLUNTARI. Un arhitect voluntar poate susţine desfăşurarea unui curs De-a arhitectura în şcoli în două feluri:

Asistarea unei singure clase pe parcursul unui an şcolar (septembrie-iunie), în echipă cu învăţătorul/profesorul. Presupune prezenţa la fiecare oră de curs, pregătirea orelor şi discuţii de feedback.

Asistarea uneia sau mai multor clase la distanţă, pe parcursul unui an şcolar. Presupune comunicarea (în general săptămânală) cu învăţătorul clasei pentru a-l ajuta să pregătească şi să susţină independent lecţiile. Această modalitate le este accesibilă voluntarilor veterani, care au predat cel puţin un an în manieră directă.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să consulte şi să se înscrie pe pagina web dedicată: http://de-a-arhitectura.ro/inscrieri/ şi să contacteze asociaţia pentru alte detalii la: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Ordinul Arhitecţilor din România finanţează o parte a programelor asociaţiei prin taxa „Timbrul Arhitecturii”.

Asociaţia De-a Arhitectura este o organizaţie culturală formată din arhitecţi şi cadre didactice care dezvoltă, implementează şi promovează educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg, în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Programele educaţionale se desfăşoară cu precădere în şcoli sub forma cursurilor opţionale, dar şi în muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură şi design.

Din 2012 până în 2018, programele şi activităţile De-a Arhitectura au ajuns la 20.700 elevi din şcolile de stat, de la ciclul primar la liceu şi la 750 de cadre didactice şi a implicat în desfăşurarea sa peste 600 de arhitecţi voluntari. Aici rezultatele asociaţiei din anul 2017: Raport 2017.

Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

Copiii şi adulţii înţeleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor.

Profesioniştii mediului construit se implică, prin educaţie, în societate.

În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *