Ovaţii pentru opera „Oedipe“ de Enescu la Royal Festival Hall din Londra
24 September 2017
Artistul de origine română Sergiu Matiș, la eXplore festival #12
25 September 2017

Concursul național EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018) – „ROLUL PATRIMONIULUI ROMÂNESC ÎN CONSOLIDAREA IDENTITĂȚII EUROPENE”.

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), lansează cea de a X-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2017- 2018.

Argument

La începutul anului 2017, reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept „Anul european al patrimoniului cultural”.

Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive.

Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței unei identități europene.

Obiectivele concursului:

  • promovarea diversității culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale;

  • sublinierea contribuției economice a patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională;

  • reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale patrimoniului cultural.

Oportunităţile cocursului:

Inițiativa atrage atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, putând fi enumerate aici impactul trecerii la era digitală, presiunile fizice și de mediu asupra siturilor de patrimoniu și traficul ilicit cu bunuri culturale.

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educaţiei Naţionale invită toate unitățile de învățământ liceal să participe la ediția 2017-2018 a concursului „Euroscola”, ediție care se va desfășura sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.

Elevii sunt invitați:

  1. a) să identifice un obiectiv/ obiect/ element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de patrimoniu”) din localitatea sau din județul în care locuiesc și să facă o prezentare de maxim două pagini a acestuia cu evidențierea valorii sale de patrimoniu în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.).

  2. b) să conceapă și să implementeze un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv și cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea și promovarea acestuia.

Proiectul va avea următoarele obiective:

– o mai bună cunoaştere a valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

– conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/național, la rolul acestuia în promovarea diversității culturale la nivel european și la conservarea lui pentru generațiile următoare;

– informarea publicului cu privire la importanța respectării patrimoniului național și a locului lui în patrimoniul cultural european;

– dezvoltarea abilităților creative ale elevilor;

– realizarea unei campanii de informare și conștientizare desfășurată în localitatea de reședință despre obiectul de patrimoniu ales.

Dosarul proiectului

I. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului implementat de echipa de elevi a școlii, componența echipei și stadiile proiectului.

În mod obligatoriu, unitatea de învățământ va trimite o notificare la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN: epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, marina.stoian@edu.gov.ro referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ului către anunțul online.

II. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține:

  1. prezentarea în limba engleză sau franceză şi în limba română a unui obiect de patrimoniu din localitatea sau din județul de reședință, cu prezentarea argumentelor care îi conferă valoarea de patrimoniu în context național și european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică ș.a.m.d.) și a modului în care trebuie protejat și promovat. La prezentare se vor ataşa materiale ilustrative pentru susținerea acestor argumente și motive (fotografii, desene, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.). Prezentarea va fi redactată ca document Word, maxim 2 pagini editate în Times New Roman 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri.

  2. o descriere în limba engleză sau franceză şi în limba română a proiectului de campanie conceput și implementat de elevi. În încheiere se vor prezenta rezultatele implementării proiectului, cu includerea unor modalități de măsurare a impactului, pe care campania de informare l-a avut asupra grupului țintă. De asemenea, se vor ataşa materiale care vor ilustra diversele etape ale implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.). Descrierea va fi redactată ca document Word, min. 3 pagini, max. 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri.

– numele și tipul liceului;

– adresa școlii;

– numărul de telefon al școlii;

– adresa de e-mail a școlii;

– numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi;

– numerele de telefon și adresele de e-mail ale celor doi profesori coordonatori;

– lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii – maximum 24 de participanți) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa în anul 2018 la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg, pe baza invitației primite de la Biroul de Informare din Strasbourg al Parlamentului European (în condițiile menționate mai jos, sub titlul“Cine poate participa la programul Euroscola?”).

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data trimiterii listei la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MEN obținut în scris (mesaj e-mail).

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

– relevanța obiectului de patrimoniu selectat pentru tema prezentului concurs (2 puncte);

– calitatea prezentării obiectului/obiectivului de patrimoniu (2 puncte);

– claritatea și validitatea argumentelor care îi conferă valoarea de patrimoniu în context național și european și a modului în care trebuie protejat și promovat (2 puncte);

– modalitatea de prezentare a proiectului de campanie de informare și conștientizare (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

– impactul implementării proiectului asupra contextului local prezentat în descrierea proiectului (2 puncte);

– parteneriate realizate la nivel local (2 puncte);

– originalitatea și creativitatea campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

– numărul, relevanța și claritatea mesajelor transmise în cadrul campaniei de informare și conștientizare (2 puncte);

– reprezentativitatea imaginilor (afișe, fotografii, desene etc.) folosite în timpul campaniei (2 puncte);

– ilustrarea implementării proiectului prin materialele anexate la dosar (fotografii, afișe, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);

– calitatea expunerii în limba străină (2 puncte);

– calitatea expunerii în limba română (2 puncte).

Notă: La această ediție a concursului național „Euroscola”, echipele care demonstrează că provin/au în componența lor elevi care provin din medii defavorizate vor primi, din oficiu, 6 puncte la evaluarea proiectelor lor.

Total: 24+6=30 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și MEN. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare din Strasbourg al Parlamentului European, în anul 2018, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București – sector 2
Vă rugăm să specificați pe plic: “Pentru concursul Euroscola

Termen limită de trimitere a proiectelor: 10 octombrie 2017 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 10 octombrie 2017, ora 17:00.

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2018, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2017 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2017 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2016). Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *