#ACASĂ. Câteva pagini din Lacrimi și sfinți citite de actorul Răzvan Vasilescu, la Lecturile de carantină de la GPS CULTURAL. De la ora 17.30
6 April 2020
Timpul prezent – Ioana Bivolaru: “Sărbătorile de Paște vor fi un moment crucial“
6 April 2020

Cercetătorii ar putea să facă estimări epidemiologice – cât va mai dura epidemia, când va fi atins vârful, ș.a. – dacă datele raportate în România ar fi suficiente

Epidemiologia de rețea este un domeniu nou de cercetare, care a apărut datorită științei rețelelor. Știința rețelelor complexe  – care include elemente multiple din fizică, matematică, precum și din știința calculatoarelor – descrie structura și comportamentul sistemelor complexe  – în cazul acesta, epidemia – care pot fi modelate ca grafuri, adică structuri matematice ce conțin obiecte sau noduri care sunt conectate prin linii sau legături. Un interviu realizat de Corina Negrea cu Silvia Fierăscu, lector in Departamentul de Filosofie și Știinta Comunicării, cercetător in Laboratorul de Știința Datelor Mari (Big Data Sciences), Universitatea de Vest din Timișoara, și dr. în științe politice al Universității Central Europene din Budapesta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *