Drept de autor – Cafeneaua critică la 10 ani ai seriei a doua – 2008- 2018
8 December 2018
Texte şi pretexte – Invitat, scriitorul Petru Vintilă
8 December 2018

O carte pe zi – Istoria şi batjocorirea omului…

 Realizator Valentin Protopopescu

Sîmbătă, 08.12.2018, în emisiunea Răsfăţ matinal Milan Kundera, Gluma, traducere de JeanGrosu, Editura Univers, Bucureşti. Cînd tancurile sovietice invadau Praga, în 1968, trecuse deja un an de cînd scriitorul Milan Kundera îşi publicase primul roman, intitulat Gluma. Acesta prelungea la nivelul unei construcţii mai ambiţioase viziunea ironistă, acidă, relativistă şi amară din cartea de nuvele apărută în 1960 şi augmentată ulterior, Ridicole iubiri.

Cumva premonitor, Gluma desfiinţa prin umor negru, surîs complice şi critică oblică realitatea stalinistă ce domnea pe-atunci în Cehoslovacia, la fel ca în întreglagărul socialist. Satira aspră, devastatoare la adresa cretinismului bolşevic,fusese posibilă în plan editorial graţie relaxării politice şi ideologice prilejuite de fenomenul cunoscut sub denumirea de „Primăvara de la Praga”. Kundera a făcut parte din acel grup de artişti (scriitori, cineaşti, pictori) care au luat în derîdere nefasta realitate comunistă, alături de Havel, Forman,Menzel etc.

Cartea se bucură de o construcţie exemplară prin maturitate, deşi, culmea, este ooperă de debut romanesc. Lumea delirantă comunistă este privită din perspectiva a patru eroi, Ludvik, Jaroslav, Kostka şi Elena. Unghiuri diferite, o unicărealitate, raportări existenţiale la un referenţial antiuman.

În cele şaptecapitole personajele-narator îşi deapănă fiecare povestea, compusă dinîntîmplări care determină ca destinul lor să se intersecteze într-o reţeafoarte complicată şi amară, la fel ca viaţa. Iar Gluma?

O ironie studenţească, pastişă la o epocă defunctă a însuşi comunismului, este luată 100% în serios de Securitate şi Partid, consecinţele oficiale strivind destine şi ucigînd pasiuni. Gluma scrisă de Ludvik pe o carte poştală deconspiră uriaşa glumă sinistră şi asasină care a fost societatea comunistă.

  • FotoMilan Kundera, coperte, imagini cu Praga ocupată de trupelesovietice, link you tube spre un fragment din ecranizarea romanului Gluma, film realizat în Cehoslovacia în1969:
  • https://www.youtube.com/watch?v=LtZfSDjQKWs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *