Street Delivery 2019 — Poezia e în stradă!
15 February 2019
La Drept de autor astăzi, un dialog cu Simona-Grazia Dima
16 February 2019

O carte pe zi – Cum văd eu lumea

Realizator Valentin Protopopescu

Sâmbătă, 16.02.2019, în emisiunea Răsfăţ matinal

Alexandru Petria, Cum văd eu lumea. Împotriva globalizării şi corectitudinii politice, despre dignitism & alte lucruri, Editura Alexandria Publishing House, Suceava

Locurile comune fac rău sănătăţii spirituale. Clişeele şi prejudecăţile livrate sistematic, permanent şi masiv de instituţiile arondate puterii de orice fel destabilizează armonia unei minţi omeneşti. Împotriva acestui rău endemic al epocii contemporane luptă cu subiect şi predicat, în frumoasa lui carte Cum văd eu lumea. Împotriva globalizării şi corectitudinii politice, eseistul, romancierul şi poetul Alexandru Petria. Volumul său a văzut lumina tiparului la Editura Alexandria Publishing House din Suceava, o casă editorială cu un radical program anti-mainstream.

Aşadar, globalizarea şi nefastele sale efecte, iată tema acestei cărţi de eseuri scrise cu sinceritate curajoasă, într-o logică desăvîrşită şi într-un stil admirabil de Alexandru Petria. Mărturisesc că acum vreo 15 ani poziţia mea faţă cu o asemenea abordare ar fi fost diferită. S-a întîmplat ca prin 2003 să traduc cartea lui Bernard-Henri Lévy, Reflecţii asupra războiului, răului şi sfîrşitului istoriei. Într-un capitol, filosoful francez milita pentru caracterul pozitiv al globalizării, el însuşi fiind un acerb contestatar al acesteia pe cînd era un tînăr militant maoist. Dar în 2003 Lévy spunea că delocalizarea producţiei de bunuri din Occident în ţările sărace aduce pacea în teritorii devastate de războaie civile îngrozitoare. Ca urmare, din acest punct de vedere, globalizarea comportă efecte pozitive. La 15 ani după, recunosc că nu mai susţin aceeaşi perspectivă. Şi în acest plan mă întîlnesc cu Alexandru Petria. Lucrurile s-au schimbat enorm, iar lumea este diferită ‒ astăzi. Că-ţi vine în ţară o fabrică apuseană de telefoane mobile? Ok, şi cît rămâne la tine? Şi cine cîştigă imens din pricina salariilor de mizerie şi a impozitelor evitate cu grijă? Şi cine pleacă apoi spre altă piaţa, şi mai săracă, a forţei de muncă?

Pentru Alexandru Petria, citez, „globalizarea este dialectica lăcomiei. Dinspre bogaţi spre săraci.” Şi mai spune autorul nostru: „Prin globalizare, se încearcă ştergerea oricăror diferenţe specifice, atît dintre popoare, cît şi dintre persoanele privite ca individualităţi. Se ţinteşte spre controlul populaţiei în fiecare ungher al existenţei. Controlul societăţii are în fibre moartea democraţiei. Deţine puterea cine ştie totul despre toţi. Cel care susţine contrariul, ori este mincinos, ori este cu neuronii vraişte. Un om fără intimitate n-are cum să fie liber.”

Aş putea cita la nesfîrşit din acest minunat autor, care e clar că înoată contra curentului. Nu o s-o fac, eseurile lui Petria se cuvin citite pe îndelete. Ele reprezintă una dintre ultimile exerciţii de gîndire liberă care se (mai) practică în această ţară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *