VARŞOVIA
17 December 2016
CRACOVIA – MUZEUL ŞI CATEDRALA WAWEL
18 December 2016

Bilet de îmbarcare spre… Transilvania şi apoi către Polonia, la Cracovia…

Aşezate la răscruce de drumuri şi vremuri, ţinuturile Bistriţei şi Năsăudului au constituit încă din cele mai vechi timpuri o punte de legătură material şi spirituală între românii din Transilvania şi cei din Moldova, deseori loc de refugiu pentru odihnă şi împrospătare a forţelor vajnicilor domnitori moldoveni. Vitregia vremurilor trecute a făcut ca munţii, pădurile şi oamenii de pe aceste meleaguri să fie gazde bune pentru domnitori ai Ţării Româneşti cum sunt cei din vestita familie a Draculeştilor care au înfruntat furtuna ridicată de semilună. Continuăm azi să spunem poveştile Bistriţei.

* * *

Nu ne oprim din drum şi după drumuri, oameni şi locuri prin România mea, a ta, a noastră… urmându-ne inima plecăm, desigur în jurul lumii, pentru a ne continua  călătoria începută ieri prin Polonia, o ţară încărcată de istorie, ce îşi respectă cu rigurozitate tradiţiile şi ştie să-şi primească cu ospitalitate oaspeţii. Astăzi, avem ca punct al destinaţiei, Cracovia. Aici, după o scurtă plimbare prin oraş, ne vom opri ceva mai mult timp la Muzeul şi Catedrala Wawel.

* * *

Vă aşteptăm astăzi 18 decembrie 2016, de la ora 13,15 la ora 14,00, pe Radio România Cultural şi www.radioromaniacultural.ro. dar şi pe pagina de Facebook a emisiunii – „Bilet de îmbarcare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *