“TIME IS …ENGLISH”: O SELECŢIE DE EXPRESII IDIOMATICE, ALCĂTUITE CU AJUTORUL VERBULUI ‘TO MAKE’
20 November 2019
“TIME IS …ENGLISH”: NOŢIUNI DE BAZĂ CU PRIVIRE LA ORDINEA ADVERBELOR ÎN LIMBA ENGLEZĂ
27 November 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 52 -22 NOV., 2019

-O expresie idiomatică pentru care cel mai potrivit calificativ din registrul nostru informal de limbaj ar fi: “haioasă” ar fi putut avea, cândva, şí un corespondent în realitate. Este vorba despre: ‘Put on your thinking cap‘, …în traducere literală:A-şi (A-ţi) pune căciuliţa/ bereta/ boneta/ ori pălăria de… sau pentru gândit“, …respectiv, prin extensie metaforică: A-şi pune capul sau mintea la contribuţie/ ori la bătaie; A se gândi bine/ sau A chibzui ori cântări bine (lucrurile)“.

-Conform lexicologilor britanici, termenul ‘thinking cap‘ a fost cunoscut anterior sub denumirea, şí mai plastică, de: ‘considering cap‘ ( = “pălăria pentru chibzuit/ pentru cugetat/ sau pentru cumpănit“). Ieşită total din uz la ora actuală, această variantă lexicală a fost cunoscută şi întrebuinţată începând, după toate aparenţele, din secolul al 17-lea, aşa cum reiese dintr-un foarte scurt fragment de text oferit drept exemplu de către documentarişti, parte din comedia: ‘Foole upon Foole’, scrisă în anul 1605, creaţie a actorului comic şi dramaturgului elizabetan englez, Robert Armin /c.1563-1615/:

  • ‘[…] puts off his considering cap, why sir, sayes he, I sent them home but now’.
  • = “[…] îşi scoase tichia de cugetare, da’ coáne, zise el, tocmai ce-i trimisei pe la casele lor”.
bty

-Cea mai timpurie atestare a sintagmei ‘thinking cap‘ a fost descoperită în cuprinsul unui număr din luna iulie, 1857, a ziarului ‘The Kenosha Times’, cu sediul în Wisconsin, S.U.A.:

  • ‘This tendency is a very good thing as the safeguard of our independence from the control of foreign power, and it obliges every man to keep his thinking cap on’.
  • = “Această tendinţă de salvgardare a independenţei noastre împotriva puterilor străine este un lucru foarte benefic şi impune tuturor o atitudine lucidă şi cumpănită“.

-Citatul în cauză evidenţiază fără echivoc accepţia metaforică a termenului; posibilitatea ca aceste acoperăminte capilare “generatoare” de gânduri şi, implicit, de atitudini sau acţiuni înţelepte şi cumpătate să fi existat –poate din convingerea grefată pe superstiţie– nu este, însă, exclusă de către cercetătorii literari. În sprijinul acestei presupuneri se face trimitere la o faimoasă povestire pentru copii, cu autor anonim (dar atribuită, mai târziu, scriitorului irlandez, Oliver Goldsmith), şi anume: The History of Little Goody Two-Shoes’o reinterpretare a basmului ‘Cenuşăreasa’–, publicată în anul 1765, şi unde se descriu cu lux de amănunte caracteristicile unei ‘considering cap‘:

  • ‘…a considering Cap, almost as large as a Grenadier’s, but of three equal Sides; on the first of which was written, I MAY BE WRONG; on the second, IT IS FIFTY TO ONE BUT YOU ARE; and on the third, I’LL CONSIDER OF IT’.
  • = “…o Pălărie de chibzuit, aproape la fel de mare ca a unui Grenadier, dar cu trei Laturi egale; pe prima dintre care scria, POATE CĂ GREŞESC; pe a doua, SUNT ŞANSE DE 50 LA UNU CĂ AŞA ESTE; iar pe a treia, O SĂ CUGET LA ASTA”.

…şi, mai departe:

  • ‘… it strictly enjoined the Possessor to put on the Cap, whenever he found his Passions begin to grow turbulent, and not to deliver a Word whilst it was on’.
  • = “…Posesorului îi revenea îndatorirea strictă de a-şi pune Pălăria ori de câte ori găsea că Patimile-i începeau să-şi iasă din matcă şi de a nu rosti niciun cuvânt atâta vreme cât aceasta îi acoperea creştetul”.

-Dacă o asemenea pălărie năzdrăvană, cu virtuţi eminamente benefice va fi existat cândva, s-ar putea spune, mai în glumă, mai în serios, că dispariţia ei reprezintă o adevărată pierdere pentru zilele noastre, dar, în loc de consolare, rămânem, desigur, cu proiecţia ei luminoasă şi inspiratoare în zestrea lexicală a limbii engleze…

********

bty

-O altă sintagmă cu un evident potenţial umoristic, cel puţin sub aspectul registrului informal de limbaj căruia îi aparţine este şí: ‘Cloth ears‘, …”Urechi de pânză/ sau de vată“, în traducere textuală.

-Mai precis, ‘cloth ears‘ semnifică o mustrare sau un reproş adresat unei persoane care nu aude/ ori se preface sau pretinde că nu aude ceea ce i se spune. Sintagma se foloseşte, de regulă, în context ironico-umoristic, cu nuanţă sarcastică, precum, bunăoară: ‘Oi, cloth ears, can’t you hear me?’ = “Hei, ai vată-n urechi, nu m-auzi?” …de unde reiese, desigur, şí traducerea corespunzătoare din acelaşi registru familiar al limbii române: “A avea vată în urechi …cu variantele: A avea bumbac…sau dopuri în urechi/ ori A avea urechile astupate“.

-În mod paradoxal, însă, realitatea istorică în virtutea căreia s-a născut acest compus lexical este, din nefericire, cât se poate de departe de a fi avut o încărcătură umoristică…

-Pentru a avea reprezentarea exactă a celor afirmate, se impune o incursiune în prima jumătate a secolului al XX-lea –perioada Revoluţiei Industriale–, în atmosfera de lucru a filaturilor de bumbac din nordul Angliei, acolo unde zgomotul infernal produs de utilajele specifice, dar şi acumulările de praf şi scame din bumbac în urechi conduceau, nu de puţine ori, la diminuarea severă sau chiar la pierderea definitivă a auzului muncitorilor.

-Or termenul generic sau substantivul colectiv folosit pentru a desemna lucrătorii afectaţi de hipoacuzíe sau surditate era: ‘cloth ears‘ şi nu avea, fireşte, pe atunci, nici cea mai vagă conotaţie peiorativă. De la origini şi până în prezent –aşa cum este, de altfel, cazul a nenumărate cuvinte şi expresii din vocabularul limbii engleze, în speţă–, şí acest termen a suferit mutaţii, în sensul “intrării în funcţiune” a extensiei metaforice.

-În calitate de primă atestare a sintagmei, a fost identificat un mic fragment de text din romanul: ‘Carnival’ (“Carnaval”), publicat în anul 1912, creaţie a autorului de romane de ficţiune şi lucrări memorialistice, comentatorului cultural şi povestitorului anglo-scoţian, Sir Edward Montague Compton Mackenzie /1883-1972/:

  • ‘I wish you’d listen. Have you got cloth ears?!’
  • = “Poate mă şi asculţi, totuşi. Ai vată-n urechi?!”.

-Acţiunea romanului lui Edward Mackenzie se petrece la Londra, aşa încât sintagma ‘cloth ears‘ va fi migrat în sudul Angliei în jurul anului 1912, lexicologii considerând drept o prezumpţie rezonabilă existenţa ei în uzanţa colocvială a vorbitorilor din nordul Angliei dinaintea acelei perioade; pe de altă parte, documentariştii sintagmei mai susţin că, după toate aparenţele, aceasta a rămas “fidelă” spaţiului lingvistic britanic, nefiind, deci, preluată de către alte ţări vorbitoare de limba engleză.  

bdr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *