“TIME IS …ENGLISH”: NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE MODURI LEXICO-GRAMATICALE DE EXPRIMARE A DORINŢELOR ŞI A URĂRILOR
9 October 2019
“TIME IS …ENGLISH”: DELICII GASTRONOMICE TRADIŢIONALE ALE DIMINEŢILOR BRITANICE
16 October 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 49 -11 OCT., 2019

bty

O triadă de expresii îngemănate, din punct de vedere al încadrării gramaticale şi al semnificaţiei de profunzime, din uzanţa vorbitorilor nativi de limba engleză diferă, însă, sub aspectul formelor lexicale şi al apartenenţei la spaţiile geografice care le găzduiesc originile. Este vorba despre sintagmele comparative, din registrul familiar de limbaj: ‘As happy as a sandboy‘; ‘As happy as a clam‘; …respectiv: As happy as Larry‘.

-Ceea ce, în transpunere literală sau textuală se redă prin: “La fel de…/ sau Tot atât de fericit ca un cărător de nisip“; “La fel de fericit ca o scoică“, …respectiv prin:La fel de fericit ca Larry” se poate echivala prin: “În culmea fericirii/ sau În al nouălea cer; Extaziat; Extrem…sau Nespus de fericit ori mulţumit; Fericit cât cuprinde; Bucuros nevoie mare/de nu-şi mai încape în piele/ ori peste poate; Radios; Relaxat şi lipsit de griji;sau Tare vesel“.

-Oricine nu este familiarizat cu realitatea istorică din spatele primeia dintre cele trei expresii “voioase” prin excelenţă: ‘As happy as a sandboy‘ ar fi tentat, poate, să asocieze termenului-cheie ‘sandboy‘ imaginea unui copil care se joacă cu nisip, undeva pe o plajă la malul mării. Nu ar fi, totuşi, decât o falsă reprezentare, deoarece în Marea Britanie a secolelor al 18-lea şi al 19-lea, termenul ‘sandboy‘ desemna o persoană care se îndeletnicea cu activitatea de colectare şi transport (cărăuşie) de nisip, destinat împrăştierii –tot de către acest angajat– pe suprafaţa podelelor hanurilor sau a faimoaselor pub-uri (bodegile sau tavernele britanice), dar şi a altor incinte (teatresau chiargospodării individuale). Nisipul avea rolul de a absorbi lichidele bahice sau de altă natură scurse ori vărsate, în mod iminent, pe pardoseală, la fel cum rumeguşul a fost folosit, mai târziu, pentru a acoperi podelele măcelăriilor. Chiar dacă pentru această activitate erau folosiţi şi copii, majoritatea cărăuşilor de nisip era formată din adulţi. Cât priveşte termenul ‘boy‘ (“băiat“), acesta se folosea, cel mai adesea, cu referire la muncitori de sex masculin, angajaţi în posturi sau slujbe mărunte, precum: house-boy (băiat de casă/ ori angajat [în serviciul] domestic); barrow-boy (negustor stradal care vindea fructe sau legume de sezon dintr-o roabă cu două roţi)); tea-boy (angajat cu pregătirea şi servirea ceaiului într-o casă particulară sau la un anumit loc de muncă), ş.a.m.d.

-Cum se justifică, însă, punerea în legătură a stării de fericire cu vajnicii cărăuşi de nisip, a căror îndeletnicire nu era una deloc uşoară, ci dimpotrivă, implica mult praf, trudă şi sudoare? Motivul de bucurie a acestor lucrători provenea din faptul că, pentru efortul lor, erau plătiţi, parţial, în bere sau alte băuturi alcoolice. Bucuriei de a-şi putea ostoi setea provocată de munca grea la o rundă de bere, bunăoară, i se adăuga starea dionisiacă în sine, efect garantat al acestui mod de remunerare în natură…

-Etimologii britanici au identificat, drept cea mai timpurie atestare a sintagmei, un scurt fragment din cartea: ‘Real Life in London’ (“Adevărata viaţă din Londra”), publicată în anul 1821 sub semnătura jurnalistului şi autorului de scrieri pe teme de cultură populară, Pierce Egan /1772-1849/:

 • ‘[…] appeared to be as happy as a sand-boy, who had unexpectedly met with good luck in disposing of his hampers full of the household commodity.’
 • = “[…] părea a fi un flăcău peste poate de voios, peste care dăduse norocul de a dispune după placul inimii de bunurile gospodăreşti ce-i umpleau coşurile”.

-În cultura orală britanică se mai vehiculează o versiune privitoare la sursa mulţumirii cărătorilor de nisip –însă cu acoperire incertă în realitatea istorică–, şi anume faptul că la îndepărtarea nisipului murdar, mai ieşeau la iveală monede căzute din buzunarele ori portmonéele clienţilor şi pe care, cum altfel decât cu bucurie le adunau găsitorii din persoana băieţilor “de nisip”…

-Ilustrul romancier victorian, Charles Dickens /1812–1870/ este menţionat de către lingviştii britanici pentru referirea indirectă la o variantă a expresiei, şi anume: ‘As jolly as a sandboy‘, în cuprinsul romanului: ‘The Old Curiosity Shop’ (“Vechiul magazin de curiozităţi”), publicat în anul 1840. Şi aceasta întrucât aici, scriitorul evocă hanul The Jolly Sandboys (“Nisiparii Veseli“, în traducere aproximativă). Prima ediţie a cărţii a fost, de altfel, ilustrată cu gravuri, dintre care una îi înfăţişa pe ‘sandboys‘ animaţi de jovialitate şi volubilitate bahică:

 • The Jolly Sandboys was a small road-side inn of pretty ancient date, with a sign, representing three Sandboys increasing their jollity with as many jugs of ale’.
 • = “The Jolly Sandboys era unmic şi vechi han, aflat la margine de drum, şi pe al cărui însemn erau zugrăviţi trei Cărători de Nisip care-şi sporeau bună-dispoziţia cu tot atâteahalbe de bere”.

********

bty

-Vorbitorii limbii engleze americane sunt, însă, mult mai familiarizaţi cu deosebit de simpatica şi plastica “rudă apropiată”, sintagma: ‘As happy as a clam‘, care îşi are, de altfel, originea în S.U.A. secolului al 19-lea.

-Întrebarea justificată pe care şi-ar putea-o pune toţi cei pasionaţi de domeniul etimologiei cuvintelor şi a expresiilor limbii engleze este: Cum se explică imaginea pitorească a fericirii scoicilor? Unul dintre răspunsurile sugerate a fost pus pe seama asocierii cu deschiderea fizică a acestor moluşte, deschidere asemănătoare unui zâmbet larg. Şi totuşi, unele voci autorizate afirmă că este cu mult mai probabil ca derivarea etimologică să aibă legătură cu versiunea mai amplă a sintagmei –auzită, altminteri, foarte rar, la ora actuală-: ‘As happy as a clam at high water(“La fel de fericit ca o scoică în timpul maréei“, în traducere literală). Odată cu maréea (engl: high tide sau high water‘), scoicile scapă atenţiei prădătorilor, …ceea ce se poate interpreta, pe bună dreptate, ca fiind “cel mai fericit” moment din viaţa acestor moluşte bivalve.

-Cercetătorii etimologiei acestei sintagme îi indică drept spaţiu lingvistic de origine şi perioadă istorică de apariţie nord-estul S.U.A., respectiv începutul secolului al 19-lea. Cel mai timpuriu citat a fost reperat în cuprinsul unei foarte populare şi valoroase, din punct de vedere cultural-istoric, cărţi de memorii din genul literaturii de frontieră: ‘The Harpe’s Head –A Legend of Kentucky’ (“Capul fraţilor Harpe –O legendă a ţinutului Kentucky”), operă –publicată în anul 1833– a magistratului, omului de litere şi editorului american, James Hall /1793-1868/:

 • ‘It never occurred to him to be discontented… He was as happy as a clam‘.
 • = “Nu-i trecuse nicicând prin cap să se arate nemulţumit… Era plin de voie bună“.

-Versiunea mai extinsă, ante-menţionată: ‘As happy as a clam at high water‘ figurează, în mod explicit, conform cercetărilor istorico-documentare pe această temă, în paginile unui număr din luna decembrie, 1841, al ziarului: The Bangor Daily Whig And Courier’, cu sediul în Bangor, Maine, S.U.A.:

 • ‘Your correspondent has given an interesting, and, undoubtedly correct explanation of the expression: ‘As happy as a clam at high water‘.
 • = «Corespondentul dumneavoastră a oferit o explicaţie interesantă şi, fără îndoială, corectă, pentru expresia: ‘As happy as a clam at high water‘».
bty

-Faptul că sintagma era destul de bine cunoscută în S.U.A., spre sfârşitul anilor 1840, este confirmat de includerea ei în: ‘Dictionary Of Americanisms -A Glossary of Words And Phrases Usually Regarded As Peculiar To The United States’ (“Dicţionar de americanisme –Un glosar de cuvinte şi expresii considerate, în mod curent, specifice Statelor Unite”), lucrare elaborată de reputatul istoric, lingvist, anticar şi bibliograf american, John Russell Bartlett /1805-1886/ şi publicată în anul 1848:

 • «’As happy as a clam at high water‘ is a very common expression in those parts of the coast of New England where clams are found».
 • = «’As happy as a clam at high water‘ este o expresie foarte comună în zonele de coastă ale New England, unde se găsesc scoici».

-Totodată, în anul 1848, publicaţia: ‘Southern Literary Messenger’ din Richmond, Virginia, S.U.A. avansa opinia conform căreia expresia: “este familiară tuturor”.

********

bty

-Între numele proprii care “populează” universul expresiilor comparative ale limbii engleze se numără şí Larry. Acesta este termenul-cheie al celei de-a treia variante ante-evocate: ‘As happy as Larry‘, sintagmă comparativă din uzanţa lexicală a vorbitorilor de limbă engleză din Australia şi Noua Zeelandă.

-Faptul că sintagma îşi are, cel mai probabil, originile în aceste spaţii lingvistice este susţinut, conform specialiştilor, de fragmente de text care o menţionează, începând cu acela considerat a fi cea mai timpurie referinţă publicată, din cuprinsul unei cărţi de călătorie –apărută în jurul anului 1875– purtând semnătura unui autor neo-zeelandez, G. L. Meredith:

 • ‘We would be as happy as Larry if it were not for the rats’.
 • = “Ne-am simţi pe deplin în largul nostru dacă n-ar fi şobolanii”.

-Un alt exemplu timpuriu de referinţă, invocat de către etimologişti de această dată în sprijinul apartenenţei sintagmei ‘As happy as Larry‘ la spaţiul australian de cultură este un scurt fragment din romanul: ‘Barrier Truth’, publicat în anul 1903, creaţie a scriitorului australian de origine irlandeză, Joseph Furphy, alias Tom Collins /1843-1912/, considerat, îndeobşte, a fi “Părintele romanului australian”:

 • ‘Now that the adventure was drawing to an end, I found a peace of mind that all the old fogies on the river couldn’t disturb. I was as happy as Larry‘.
 • = “Acum că aventura se apropia de sfârşit, mă liniştea gândul că bătrânele ceţuri de pe râu nu mai erau o stávilă. Eram negrăit de bucuros“.

-…Dar, în mod cât se poate de firesc, ca şi în cazul variantei britanice, se ridică o întrebare fundamentală: Cine a fost Larry? Unul dintre cele două răspunsuri avansate de către lingvişti se coagulează în jurul personalităţii emblematicului pugilist australian de categorie mijlocie, Laurence -‘Larry‘- Foley /1849-1917/, campion, practic, neînvins al sportului cu mănuşi din Australia. Retras din activitatea sportivă la vârsta de 32 de ani, invincibilul Larrya fost recompensat financiar, pentru ultima sa luptă în ring, cu o sumă uriaşă, …ceea ce, cu siguranţă, va fi reprezentat un motiv de mare satisfacţie pentru renumitul boxer; or, pe lângă faptul că a intrat în istorie, el a lăsat “moştenire” patrimoniului lexical al limbii engleze australiene –ce-i drept, indirect, prin mijlocirea condeiului cronicarilor sportivi şi al altor autori, fascinaţi de carisma acestei legende vii a ţării lor–, o sintagmă care îl situează, cu deplin temei, pe “picior de egalitate” cu …fericirea.

-Pe de cealaltă parte, există voci autorizate care asociază numele din componenţa sintagmei cu termenul argotic (engl: ‘slang’), originar din Cornwall (n.b.: comitat din sud-vestul Angliei) şi adoptat, mai târziu, în Australia şi Noua Zeelandă: ‘larrikin‘, traductibil, între altele, prin: “bandit/ bătăuş/ canalie/ derbedeu/ golan/ haimana/ huligan/ netrebnic/ pierde-vară/ puşlamá/ sau vagabond“. Acest substantiv are, de altfel, şí un corespondent verbal –din care lipseşte, însă, conotaţia de duritate a imaginii-, reprezentat de verbul prepoziţional: ‘to lark about‘(= “a se distra/ sau a se prosti“).

-Cea mai timpurie menţiune, încredinţată tiparului, a termenului ‘larrikin‘ a fost identificată în Noua Zeelandă, în paginile uneia dintre scrisorile din ciclul epistolar: ‘Letters from New Zealand 1857-1911Bringing Some Account of Life and Work in the Province of Canterbury, South Island’ (“Scrisori din Noua Zeelandă din perioada 1857-1911Cu unele consemnări aupra vieţii şi a lucrării pastorale din Provincia Canterbury, South Island”), scrieri ale eminentului preot anglican, arhidiaconul Henry William Harper /1833-1922/, figură reprezentativă a procesului de colonizare din Noua Zeelandă:

 • ‘We are beset with larrikins who lurk about in the darkness and deliver every sort of attack on the walls and roof with stones and sticks’.
 • = “Suntem terorizaţi de huligani care stau ascunşi în tenebrele nopţii şi atacă, în fel şi chip, zidurile şi acoperişurile caselor cu pietre şi ciomege”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *