“TIME IS …ENGLISH”: ULUITOAREA MODERNITATE ŞI ORIGINALITATE A CAPODOPERELOR DRAMATICE SHAKESPEARIENE
24 April 2019
‘ANGLO-LOGOS’ 44-24 MAI, 2019
24 May 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 43-26 APR., 2019

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

Una dintre numeroasele expresii temporale ale limbii engleze îmbracă forma proverbului: ‘Time and tide wait for no man‘, …în traducere textuală:Timpul şi maréea nu aşteaptă pe nimeni“. Semnificaţia de profunzime a acestui vechi proverb, al cărui corespondent aproximativ din limba română este: “Timpul nu stă în…/ pe loc” poate fi desprinsă cu uşurinţă: Nimeni nu este atât de puternic încât să poată opri curgerea/ sau trecerea ireversibilă a timpului.

-Originea acestei expresii-proverb este incertă, iar vechimea, una considerabilă, …specialiştii afirmând faptul că “naşterea” ei este antedatată limbii engleze moderne. Şi, într-adevăr, un anume Sf. Marher /engl: St Marher/ este cel căruia i se atribuie paternitatea acestei cugetări, veritabilă “nestemată” medievală, rostită în anul 1225, sub forma completă:

  • And te tide and te time þat tu iboren were, schal beon iblescet.’

…în transpunere grafică modernă:

And the time and the tide that you were born shall be blessed.’

  • = “Iară vremea şi sorocul naşterii tale binecuvântate fie-vor.”

-Şi totuşi, conotaţia acestei ziceri proverbiale nu concordă cu aceea a formei actuale a expresiei. De-abia un secol mai târziu, ilustrul poet, Geoffrey Chaucer /c.1343-1400/, Părintele literaturii engleze avea să lase posterităţii o versiune cu mult mai apropiată de accepţia expresiei din uzanţa actuală:

  • ‘For though we sleep or wake, or roam, or ride, time forever flees away; it will tarry for no person.’
  • = “Căci ori de-am pune geană pe geană ori de ne-am deştepta, ori de-am pribegi, ori de-am bate drumurile de-a călare, vremea zboară pe vecíe; de nimenea nu se lasă aşteptată.”

-Imaginea de “marée” /engl:tide‘/, fenomen natural care transcende voinţa şi capacitatea de control a fiinţei umane aminteşte de o povestire avându-l drept protagonist pe Cnut cel Mare /engl: Cnut the Great sau Canute/ [c.995-1035], Regele Danemarcei, Angliei şi Norvegiei ~ţări constitutive ale aşa-numitului ‘North Sea Empire’ = “Imperiul Mării Nordului”~.

King Canute and the Tide‘ (“Regele Canute şi maréea”) este, aşadar, o povestire apocrifă legendară care descrie smerenia şi înţelepciunea Regelui Cnut del Mare, istorisire consemnată în secolul al 12-lea de către clericul şi istoricul anglo-normand, Henry of Huntingdon /c.1088-1157/. 

-Pe scurt, aici se relatează încercarea Regelui Cnut de a demonstra cetei sale de curteni linguşitori faptul că nu îi stă nicidecum în putere să se opună forţelor naturii (fluxului marin –engl: ‘the incoming tide‘), …compararea puterii laice, fie ea şi aceea a unui rege, cu voinţa supremă a Creatorului fiind dovada unei nesăbuinţe şi ale unei trufii fără seamăn.

-Acest episod legendar, denaturat, ulterior, în sens diametral opus istorisirii originare, şi anume descrierea lui Cnut drept un monarh naiv şi orbit de vanitate, care se credea posesorul unor puteri suprafireşti, este invocat adeseori în contextul în care se încearcă zadarnic oprirea/ sau stăvilirea unui eveniment inexorabil, cu ajutorul expresiei: ‘trying to stop the tide‘.

-Deosebit de interesant de semnalat este faptul că termenul ‘tide‘ nu avea, la data inventării expresiei: ‘Time and tide wait for no man‘, accepţia contemporană de: “marée“, ci pe aceea de: “(o anumită) perioadă/ (un anumit) moment/ un timp sau o vreme“.

-De altfel, cuvântul ‘tide‘ s-a păstrat până în zilele noastre în această accepţie temporală, fiind întrebuinţat cu referire la diverse evenimente/ sărbători/ sau ocazii festive, ca de exemplu: ‘Whitsuntide‘ = “perioada (sărbătorii) de Rusalii/ zilele de Rusalii/ ori Rusallile“;  ‘Christmastide sau Yuletide‘ = “perioada sau sărbătoarea de Crăciun/ ori Crăciunul“; ‘Allhallowtide/ Hallowtide sau Allsaintstide = Ziua Tuturor Sfinţilor“, etc.

-La rândul ei, sintagma ‘good tidings‘ se foloseşte în prezent, cu precădere în registrul literar de limbaj, referitor la evenimente sau ocazii fericite, în calitate de urare de bun augur, ca de pildă:Merry birthday tidings!’ (echivalenta binecunoscutei urări: ‘Happy birthday!’ = “La mulţi ani cu ocazia zilei de naştere!”).

********

-“A sosit timpul…”/ sau E timpul… ori vremea de a face un anumit lucru” este o expresie foarte uzuală a limbii engleze, şi care nu se distinge prin nimic special în limba română în afară, fireşte, de semnalarea unui moment specific asupra căruia trebuie să se îndrepte atenţia, din diverse motive. Echivalentul ei din limba engleză, şi anume:It’s high time to do something‘ are, însă, o “poveste” a sa ‘en titre’, cu adânci şi venerabile rădăcini istorice.

-În această accepţie strict temporală, ‘high time‘ derivă, conform lexicologilor, de la aluzia la cel mai călduros moment al zilei, atunci când soarele se află în punctul de înălţare maximă în traiectoria sa aparentă pe cer (de unde şi sintagma: high noon‘ = “amiaza mare/ sau miezul zilei“). Bardul din Avon, William Shakespeare (1564-1616) a întrebuinţat-o în prima sa comedie jucată: ‘Comedy of Errors’ (‘Comedia erorilor’), şi publicată în anul 1590:

  • Antipholus of Syracuse:

‘There’s none but witches do inhabit here;

 And therefore ’tis high time that I were hence.’

  • = Antipholus din Siracuza:

“Ací nu-i alt’ decât bârlog de vrăjitoare,

 E vremea, dară, tălpăşiţa mi-o iau.”          (versiune neoficială de traducere)

-Trebuie menţionat, însă, faptul că nu există nicio legătură între această expresie şi: ‘a high time‘, sintagmă traductibilă prin: “momente plăcute, antrenante şi/sau distractive“. Aceasta din urmă este folosită, cu predilecţie, în limba engleză americană şi provine din aceeaşi rădăcină ca: ‘high days and holidays‘, care erau sărbătorile şi festivalurile de factură religioasă din perioada medievală.

********

-O sintagmă foarte scurtă, la fel ca segmentul temporal pe care îl defineşte, este: ‘In a trice‘: şi aceasta, întrucât are accepţia de: “imediat/ pe loc/ îndată/ într-o clipă sau clipită/ cât ai clipi/ repede-repejor)” …sau, în registrul popular de limbaj: “(uite-)acúş-acúş/ ori  acuşíca“.

-Această mică sintagmă nominală este, de altfel, singurul context de la ora actuală în care se mai întâlneşte termenul ‘trice‘. Deosebit de interesant şi, tocmai de aceea, demn de semnalat este, însă, faptul că înţelesul de: “o durată foarte scurtă” nu constituie semnificaţia originară a acestui cuvânt. Specialiştii au descoperit, astfel, că el se întrebuinţa, în secolul al 14-lea, cu referire la acţiunea de: “tragere/ sau ridicare dintr-o singură manevră(engl: ‘at a single pull‘), cu ajutorul unui mecanism folosit la bordul unei nave pentru ridicarea greutăţilor şi pentru manevrarea ancorei, în variantele ortografice: ‘tryce‘/ tryse‘/oritrise‘ = “cric/ scripete/ tróliu/ sau vínci.”

-Conform cercetărilor lexicografice, sintagma este atestată, pentru prima oară, sub forma: ‘at a trice‘, precum, bunăoară, într-un vers dintr-o variantă din secolul al 15-lea a poemului romanţat: ‘The Lyfe of Ipomydon’ (‘Viaţa lui Ipomydon’), compus în secolul al 12-lea de către clericul şi poetul anglo-normand, Hue de Rotelande:

  • ‘The howndis… Pluckid downe dere all at a tryse.’

…în redare grafică modernă:

= ‘The hounds… plucked down deer all at a trice.’

  • = “Ogarii… puseră cerbii la pământ cât ai clipi.”

-Varianta cu prepoziţia ‘in‘ –perpetuată până în prezent– a fost identificată, de către specialişti, ca fiind atestată pentru întâia oară în: ‘Poetical Works’ (‘Lucrări poetice’), operă -publicată în anul 1508- a poetului englez, preceptor al Regelui Henric al VIII-lea, John Skelton (Shelton) /c.1463-1529/:

  • ‘To tell you what conceyte I had than in a tryce, The matter were too nyse.’
  • = “Să-ţi spui ce gând mă străbătu pe dată, Prea încâlcite iţele se-aflau.”

/*n.b.: În engleza medie, termenul ‘conceyte‘ avea accepţiile de: “concept/ gând/ idée/ noţiune/   opinie/ sau părere.” -Adjectivul ‘nyse‘, pe de cealaltă parte, însemna: “complicat/ dificil/ sau încurcat.”/ 

-Un sinonim perfect al vechii sintagme: ‘in a trice‘, şi mult mai des utilizat astăzi, în registrul informal al limbii engleze britanice, este: ‘in a jiffy‘.

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *