“TIME IS …ENGLISH”: INSTRUMENTE GRAMATICALE SPECIFICE, FOLOSITE PENTRU A EXPRIMA CAUZA SAU MOTIVUL
13 March 2019
“TIME IS …ENGLISH”: CARACTERISTICI ALE TIMPURILOR TRECUT ŞI TRECUT PERFECT ALE LIMBII ENGLEZE, LA ASPECTELE SIMPLU ŞI CONTINUU
20 March 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 40 -15 MAR., 2019

-O remarcă în care se îmbină perfect umorul, ironia şi sarcasmul, neîncrederea şi scepticismul, şi folosită pentru a indica improbabilitatea, în cel mai înalt grad, a producerii unui eveniment este: ‘Pigs might fly‘, cu varianta:When pigs fly‘. Această expresie populară are corespondent aproape identic şi în limba română: “Când o zbura…/ sau Când o fi să zboare porcul“, limba noastră “plusând”, însă, sub aspectul echivalărilor de un pitoresc aparte: “Când o face plopul pere şi răchita micşunele“/ “Când o face broasca păr“/ “Când o face spânul barbă“/ “Când va creşte păr în palmă“/ “Când mi-oi vedea ceafa“/ “La paştele cailor“/ sauLa Sfântu’-aşteaptă“.

-‘Pigs might fly‘, variantă tipică limbii engleze britanice –ca, de altfel, uneori, şi Pigs may fly sau Pigs can fly‘- este un exemplu de “adynatón“, figură clasică de stil sub forma hiperbolei, având o lungime suficient de mare încât să sugereze imposibilitatea, mai exact, asocierea de lucruri imposibile. Unul dintre cele mai celebre exemple în acest sens este citatul biblic din Matei XIX, 24: “Si iarăşi zic vouă: Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” Această figură de stil se mai întâlneşte, în limba engleză, într-un exemplu precum: ‘Make a mountain out of a molehill(= “a face un munte dintr-un muşuroi de cârtiţă“, în traducere textuală, echivalentul a ceea ce noi exprimăm, îndeobşte, prin: “a face din ţânţar, armăsar“)~de menţionat că varianta cu adverbul circumstanţial de timp ‘when‘ este specifică limbii engleze americane~

-Versiunea originară a expresiei succinte de la ora actuală era: ‘pigs fly with their tails forward(= “porcii zboară cu cozile înainte“, în traducere textuală), şi cea mai timpurie atestare a acesteia a fost descoperită în cuprinsul ediţiei din anul 1616 a Dicţionarului englez-latin: ‘A Short Dictionary for Young Beginners’ (“Un scurt dicţionar pentru tinerii începători”), lucrare elaborată de lexicograful englez, John Withals:

 • Pigs fly in the air with their tails forward‘.
 • = “Porcii zboară prin văzduh cu cozile înainte“.

-Această formă a expresiei s-a menţinut în uz vreme de aproape două secole, în calitate de replică sarcastică la orice predicţie exagerat de optimistă înaintată de către persoanele mult prea naïve sau exagerat de încrezătoare…

-De ce opţiunea finală pentru porci în configurarea acestei expresii năstruşnice, având în vedere că şi alţi reprezentanţi ai regnului animal au “populat-o”, înaintea grăsunilor? Astfel, s-au folosit, o vreme, variantele: ‘Snails may fly(= Când or zbura melcii“), ‘Cows might fly‘ (= Când or zbura vacile“) etc. Porcii au trecut, însă, testul timpului, aceste vieţuitoare a căror conformaţie greoaie şi legătură indisolubilă cu pământul sau noroiul în care adoră să se tăvălească şi pe care îl scurmă cu nesaţ le situează în antiteză totală faţă de ideea de zbor, ele dobândind, implicit, calitatea de imagine preferenţială pentru stabilirea conotaţiei antemenţionate a expresiei.

-Medicul, predicatorul şi scriitorul britanic, Thomas Fuller /1654-1734/ a fost identificat de către specialişti drept primul autor care a menţionat, în mod explicit, porcul în postura neverosimilă de “aeronaut”, în cuprinsul unei colecţii de maxime şi proverbe, publicată în anul 1732, sub titlul ‘Gnomologia’:

 • ‘That is as likely as to see a Hog fly‘.
 • = “Aceasta e cu putinţă tot aşa cum ar fi să zăreşti un grohăitor zburând“.

-Primul exemplu de întrebuinţare a uneia dintre variantele din uzanţa actuală, şi anume: ‘pigs may fly‘ a fost descoperit în paginile unei autobiografii ficţionale, publicată în anul 1835: The Autobiography of Jack Ketch’ (“Autobiografia lui Jack Ketch”), creaţie a scriitorului englez, Charles Whitehead /1804-1862/ (n.b.: Jack /John/ Ketch ~m.1686~ a fost un călău aflat în slujba regelui Charles al II-lea al Angliei, Scoţiei şi Irlandei, şi care a devenit celebru prin barbaria de neînchipuit a metodelor de execuţie):

 • ‘Yes, pigs may fly, but they’re very unlikely birds’.
 • = “Da, pesemne c’-or zbura porcii, dar numai a zburătoare nu aduc”.

-Porcii înaripaţi au “văzut” lumina tiparului destul de des in Marea Britanie pe parcursului anilor rămaşi din secolul al 19-lea. Publicaţia engleză, ‘The Illustrated Times Weekly Newspaper îi menţiona, bunăoară, într-unul dintre numerele din luna august, 1855:

 • ‘…pigs might fly. An elephant, too, might dance on the tight-rope’.
 • = “…porcii ar putea zbura. Un elefant ar putea şi el să danseze pe sârmă”.

-Scriitorul englez, Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll /1832-1898/ a invocat, la rândul său, imaginea râmătorilor aflaţi în postura absurdă de posesori de aripi, în emblematica sa carte: ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ (“Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor”), publicată în anul 1865:

 • ‘I’ve a right to think’, said Alice sharply… ‘Just about as much right’, said the Duchess, ‘as pigs have to fly.’
 • =  “Am dreptul să gândesc”, zise Alice tăios… “Aproape tot atâta drept”, spuse Ducesa, “pe cât au porcii să zboare“.          /versiune neoficială de traducere/

********

-Grăsunul patruped domestic este şí protagonistul unui îndemn a cărui formulare pare bizară şi arhaică, deopotrivă: “Să nu cumperi un porc (vârât) într-un sac“/ sauNiciodată să nu-ţi cumperietc“. Insolita expresie engleză: ‘Don’t buy a pig in a poke‘ …cu varianta:  ‘Never buy a pig in a poke‘ este, într-adevăr, foarte veche şi, pe lângă accepţia metaforică, ea se poate citi şí în cheie concretă, fiind un sfat cât se poate de demn de luat în seamă.

Un târgsau o ofertă acceptată cu naivitate sau credulitate, fără a fi examinată cu atenţie în prealabil, cu tot ceea ce implică, la vedere, …cu alte cuvinte:a cumpăra ceva cu ochii închişi/ pe încredere/ sau pe nevăzute“, …semnificaţia de profunzime a acestei expresii de o forţă de sugestie remarcabilă fiind:”a lua o decizie sau o hotărâre necugetată/ negândită/ hazardată/pripită şi/sau riscantă“.

-‘Don’t buy a pig in a poke‘ îşi are originea în legislaţia comercială britanică privitoare la aşa-numitul caveat emptor, sintagmă latină traductibilă prin: avertisment adresat cumpărătorilor, ori ceea ce numim, în mod curent: aviz amatorilor. De altfel, această atenţionare reprezintă, la ora actuală, unul dintre principiile comerciale fundamentale pentru multe alte ţări ale lumii, şi care susţine, în esenţă, ideea achiziţionării cu responsabilitate şi în deplină cunoştinţă de cauză a unui produs.

-Cât despre termenul ‘poke‘, acesta derivă din limba franceză: poquet este substantiv de genul masculin, diminutivizat cu ajutorul sufixului specific, ‘-et şi are accepţia de: “mică gaură/ sau scobitură practicată în sol, unde se plantează seminţele culturilor de câmp”. Şí mai apropiat de forma de diminutiv a cuvântului francez este binecunoscutul ‘pocket‘ al limbii engleze, cel care şi-a început, de altfel, existenţa lexicală cu înţelesul de: “săculeţ“/ “punguţă“/ saubuzunărel“.

-‘Poke‘ se află, încă, în uz în mai multe ţări vorbitoare de limba engleză, cu precădere în Scoţia şi S.U.A., şi defineşte un tip de sac folosit pentru transportul unui porc la târg.  

-Lipsa de vigilenţă, la propriu, a cumpărătorului poate conduce la constatarea frustrantă că ‘the pig in the poke(“purcelul din sac“) a fost înlocuit, de către negustorul veros, cu orice alt animal, de o valoare comercială mai mică, şi aceasta în …”cel mai bun caz”.

-Or, extrapolând în plan metaforic potenţiala tentativă de escrocherie –care poate fi, desigur, preîntâmpinată prin precauţie deosebită-, reiese, cât se poate de evident, apelul la chibzuinţă şi prudenţă maximă înainte de luarea oricărei decizii/ sau de iniţierea oricărei acţiuni.   

-Poetul şi dramaturgul englez, John Heywood (c.1497–c.1580), un asiduu culegător de proverbe, a inclus, în paginile antologiei sale: Proverbes and Epigrammes’ (“Proverbe şi Epigrame”), o formă asemănătoare versiunii moderne a acestei expresii:  

 • ‘I will never buy the pig in the poke:

There’s many a foul pig in a fair cloak’.

 • = “În veci n-oi târgui grăsun din sac,

              Căci mânărită vietate e-ades’ pitită-n arătos deság”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *