Gaudeamus – Cum ne întoarcem la carte, 2
9 September 2016
Gaudeamus – Manualele inegalității de șanse
12 September 2016

Program artistic de revigorare urbană

Un proiect și o expoziție de pictură (mixt-media) m-au ghidat spre Galeria Contrast și mi-au luminat într-un fel aparte un spațiu situat pe Str. Icoanei pe care l-am descoperit cu acest prilej.

Bucureștii de azi.Viziunea artiștilor de mâine este denumirea proiectului construit de Fundația OUTSIDER ART prin Arina-Bianca Rusu, manager de program și Laurențiu Dimișcă, artist expozant cu sprijinul AFCN.

Pe simeze am văzut lucrări de pictură de mari dimensiuni semnate de artist, dar spațiul galeriei era împânzit literalmente de tot felul de alte obiecte decorative, toate realizate în spiritul plasticianului Dimișcă.

Cunoscut prin universul său de forme umane, arhitecturale și decorative care acoperă complet, împletindu-se, suportul de lucru, Laurențiu Dimișcă ne propune cu acest din urmă proiect al său, să reflectăm asupra Bucureștiului, asupra devenirii sale.

Albumul care însoțește expoziția este edificator în acest sens și ne atrage atenția asupra mai multor capitole pe care artistul le-a avut în vedere când și-a dezvoltat programul pictural.

Având un discurs în care există legături multiple fie cu imaginile pe care cartea poștală le promova într-o vreme, fie cu personajele din benzile desenate –Laurențiu Dimișcă reușește să-și consolideze poziția de portretist al Bucureștiului în varianta sa răscolitoare ironic-umoristică-tragi-comică.

Drama urbană este scoasă la iveală prin clădirile demolate la care face apel artistul, empatizând cu forme, dar și cu amintirile unora dintre noi.

Apoi, ruinelor li se acordă un spațiu important căci plasticianul are sub lupă scanarea patrimoniului care ar mai putea fi salvat.

Nu în ultimul rând, monumentele istorice degradate sunt bine surprinse, în speranța că vor fi văzute iar frumusețea lor aflată în descompunere va înfiora și va trezi sensibilitatea unui for diriguitor.

Dimișcă acordă interes și monumentelor deja conservate sau reabilitate ca pentru a pune clădirile, in plus, in lumina favorabila a artei picturii.

Și astfel, în universul dinamic al lui Dimișcă apar, ca într-un carusel formidabil, într-un timp care alătură sub semnul firescului incredibil: trecut-prezent și viitor –monumente și oameni.

      

Roxana Păsculescu

critic de artă

1 Comment

  1. Aida Radu says:

    De asemeni, felicitări celor 5 artiști debutanți care au făcut parte din proiect: Aida Radu, Alma Benedek, Konrad Mihat, Milea Marius, Mihaela Cristina Șolga! Și la cât mai multe participări la astfel de proiecte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *