Istorie, Filozofie, Psihologie

12 februarie 2016

Planeta Radio. Izvoare de filosofie.Diversitate, multiculturalitate, multiculturalism. Cercetări interdisciplinare și filosofice actuale

12 februarie 2016 Problemele filosofiei nu sunt descoperiri ale filosofilor înșiși, cât mai degrabă reacții intelectual-critice la o serie de probleme stringente cu care ne confruntăm în practicile noastre reale […]
5 februarie 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofie, teologie și literatură în gândirea rusă modernă și postmodernă. Explorări interdisciplinare

5 februarie 2016 Invitat: prof. univ. dr. Ivan Ivlampie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați Apariția recentă a lucrării cunoscutului filosof al culturii Ivan Ivlampie, prof. univ. la Universitatea „Dunărea de […]
29 ianuarie 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Isaac Newton: Între Cartea Naturii și Cartea Scripturii

29 ianuarie 2016 Cu toate că imaginea tradițională despre Newton ni-l înfățișează drept un erou al științei care a învins viziunea teologică, de inspirație biblică, asupra lumii, impresionanta cantitate de […]
22 ianuarie 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Retrospectiva evenimentelor filosofice din anul 2015

22 ianuarie 2016 Invitat: conf. univ. dr. Adrian Niță, cercetător la Institutul de filozofie și psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române Întâlnirea din această sâmbătă este dedicată celor mai importante […]
15 ianuarie 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofia și poezie în creația eminesciană. Ambianțe interpretative

15 ianuarie 2015 „Eminescu rezistă vremii, opera lui creşte cu cât trec anii, viaţa lui ne ajunge mai scumpă cu cât se împuţinează amănuntele inedite. Revenirea aceasta la Eminescu nu […]
18 decembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Fațete ale unei gândiri protestatare. Filosofia cinică de ieri și de azi

 18 decembrie 2015 Practicarea filosofiei într-un mod sistematic scoate la lumină o serie de paradoxuri semnalate, în cuvinte memorabile, încă de Aristotel: „ a filosofa înseamnă atât a căuta să […]
11 decembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Restituiri filosofice. Zevedei Barbu și dimensiunile culturale ale filosofiei în texte publicistice

 11 decembrie 2015 Emisiunea își propune să surprindă datele fundamentale ale personalității lui Zevedei Barbu (1904-1993), un filosof enciclopedist, cunoscut doar în cercurile restrânse ale profesioniștilor filosofiei, care s-a afirmat, […]
4 decembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească

  4 decembrie 2015  Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească În jurul filosofiei gravitează o serie de credințe și prejudecăți istorice privind scopul pe care […]
27 noiembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Remodelări ale binomului sferă privată vs. sferă publică. Cercetări filosofice actuale

 27 noiembrie 2015 Ideea modernă clasică după care trebuie să distingem între sfera privată (spațiul individual de viață în care se manifestă o serie de „libertăți naturale”: libertatea de gândire […]
20 noiembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Cărți și idei filosofice la Târgul de Carte „Gaudeamus”, 2015.

  20 noiembrie 2015 Coordonate faptice și interpretative Cultura cărții filosofice tipărite se află în criză? Aceasta este întrebarea la care va încerca să răspundă ediția din această săptămână a Izvoarelor […]
13 noiembrie 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice

13 noiembrie 2015 Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice Filosofia nu este, cum inspirat, se exprima Russell, un set de vise plăcute. Provocările ei, generate de […]
6 noiembrie 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

 6 noiembrie 2015 Între corectitudine, eroarea onestă și frauda deliberată. Etica cercetării științifice sub priviri interdisciplinare Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu O bună parte a dezbaterile publice generate de […]
30 octombrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: cercet. șt. dr. Emilian Mihailov

30 octombrie 2015 De unde vine moralitatea: Dumnezeu, civilizatie sau lume naturala? Dileme ale filosofiei morale și eticii Taina originii libertății noastre de a alege și, deopotrivă, de a ne […]
23 octombrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Invitat în studio este d-l conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu

Cine dă și cine primește? Filosofia în câmpul științelor umane actuale. Invitat: conf. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu Considerată timp de secole drept „știință a științelor”, depozitară a adevărului, îndrumătoare a […]
16 octombrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Cine suntem noi, românii? Abordări reflexive, cognitiv-experimentale și interculturale

Invitat: prof. univ. dr. Daniel David  Apariția recentă, la Editura Polirom, a lucrării Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală, semnată de către Daniel David, cunoscutul profesor […]
9 octombrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan

Filosofia științelor umane. Explorări interdisciplinare. O emisiune comemorativă: Mihail Radu Solcan (1953-2013) Ediția din această săptămână este dedicată memoriei unuia dintre cei mai talentați gânditori români, care s-au afirmat în […]
2 octombrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: cercet. șt. dr. Grigore Vida

Un proiect editorial insolit. ”Rene Descartes Corespondența completă” Invitat: cercet. șt. dr. Grigore Vida   Vă invit să urmăriți o dezbatere dedicată actualității gândirii lui Rene Descartes (1596-1650), filosoful care […]
25 septembrie 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: conf. univ. dr. Adrian Niță

25 septembrie 2015 Izvoare de filozofie,  Un succes internațional al cercetării filosofice românești. Invitat: conf. univ. dr. Adrian Niță. Așa cum știu cu toții, una dintre cele mai încăpățânate probleme […]