„TIME IS …ENGLISH”: ALEGEREA CORECTĂ  ÎNTRE  CONSTRUCŢII  VERBALE  CU  GERUNZIU  ŞI   INFINITIV
2 mai 2018
„TIME IS …ENGLISH”: UN SCURT ISTORIC AL ENGLEZEI VECHI, CEL MAI TIMPURIU PRECURSOR AL LIMBII ENGLEZE ACTUALE
9 mai 2018

„ANGLO-LOGOS” /XXIV/ -4 MAI, 2018

-Este cunoscut, îndeobşte, faptul că, în cazul faimoaselor expresii idiomatice, în general, în cel al limbii engleze, în particular, înţelesul unitar sau global al acestora diferă faţă de semnificaţia -metaforică- a cuvintelor individuale care le alcătuiesc. În această categorie se încadrează şí expresia imperativă: „Keep your powder dry„, căreia nu îi corespunde, desigur, traducerea ad litteram: „Menţine-ţi/ sau Păstrează-ţi pulberea uscată”, ci aceea, figurată, de: „Ţine-te bine sau tare!/ Calmează-te!/ Păstrează-ţi calmul!/ Nu-ţi irosi forţele sau resursele!

 

-Expresia face, totuşi, aluzie la praful de puşcă pe care soldaţii trebuia să aibă grijă de a-l menţine uscat, pentru a-l putea folosi, în orice moment, pe câmpul de luptă. Acest îndemn îi este atribuit celebrului lider politic şi militar englez, Oliver Cromwell /1599-1658/, Lord Protector al Federaţiei Republicane a Angliei, Scoţiei şi Irlandei, din anul 1653 şi până la moartea sa. Avocatul irlandez, cu veleităţi poetice, Edward Hayes consemna, în paginile cărţii sale, intitulată: ‘Ballads of Ireland’, şi publicată în anul 1855, următoarele:

 

 

 

  • „There is a well-authenticated anecdote of Cromwell. On a certain occasion, when his troops were about crossing a river to attack the enemy, he concluded an address, couched in the usual fanatic terms in use among them, with these words – ‘put your trust in God; but mind to keep your powder dry‘.”

 

 

  • = „Circulă o istorioară cât se poate de reală despre Cromwell. Cu o anumită ocazie, atunci când trupele lui se pregăteau să traverseze un râu pentru a ataca inamicul, el li s-a adresat cu următoarele cuvinte, rostite în spititul fanatismului obişnuit în rândurile lor: ‘Fiţi încrezători în Dumnezeu; dar aveţi grijă să nu vă pierdeţi cu firea‘.”

 

-O serie de citate care datează din secolul al 19-lea atestă versiunea completă: trust in God and keep your powder dry. Această versiune evidenţiază faptul că expresia, în forma ei actuală: keep your powder dry era considerată drept o garanţie suplimentară, fapt care reiese, cu claritate, dintr-un articol publicat în ‘The Times Literary Supplement’ (Suplimentul literar al ziarului ‘The Times’), în anul 1908:

 

 

  • „In thus keeping his powder dry, the bishop acted most wisely, though he himself ascribes the happy result entirely to observance of the other half of Cromwell’s maxim.”

 

 

  • = „Păstrându-şi, astfel, cumpătul, episcopul acţionă cu multă înţelepciune, cu toate că el însuşi puse, cu totul, fericitul deznodământ pe seama luării în calcul a celei de-a doua jumătăţi a maximei lui Cromwell.”

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

-În „leagănul” copilăriei, părinţii şi bunicii ne îndemnau, la îngemănarea serii cu noaptea, să călătorim în lumea miraculoasă a somnului, reprezentată, la nivelul metaforic al limbii materne, prin: „Împărăţia/ Regatul/ Ţara sau Ţărâmul lui Moş Ene(n.b: în mitologia populară românească -dar şí, sub alte nume, în cea europeană, ca de exemplu: ‘/The/ Sandman‘, în limba engleză-, Moş Ene este un personaj aducător de vise bune, prin presărarea de nisip sau praf magic pe ochii copiilor, în timpul somnului de noapte, de unde şí binecunoscuta expresie: „a veni Moş Ene pe la gene”).

 

 

-Forma engleză a expresiei a luat naştere dintr-un foarte interesant şi inspirat joc de cuvinte, care pune în legătură somnul, indicat prin verbul prepoziţional: „to nod off” –cu varianta substantivală sau nominală: „nodding off– (= „a adormí/ a aţipí/ a moţăí/ a-l fura sau lua somnul„)- …cu vestitul ţinut Nod, la care se face referire în Biblie.

 

 

 

Nod era, mai degrabă, un tărâm al exilului chinuitor decât un liman al somnului tihnit. Acest ţinut emblematic, situat la ‘răsărit de Eden(engl: ‘East of Eden‘), menţionat chiar în primul capitol al „Cărţii Cărţilor” (‘Geneza, 4:16’), este locul surghiunului hărăzit de Dumnezeu lui Cain, în urma cumplitului fratricid -primul din lume- săvârşit de acesta asupra lui Abel, fratele său mezin. Denumirea Nod a fost aleasă în mod intenţionat, având în vedere faptul că ‘Nod(‘נוד’) este rădăcina ebraică (‘לנדוד’) a verbului ‘a pribegí(engl: ‘to wander‘). Or trimiterea este evidentă: căzut în dizgraţie în faţa Creatorului Suprem, El îi sorteşte fratelui ucigaş de frate să pribegească/ rătăcească, fără ţel, în acest ţinut dezolant al ispăşirii. Toponimul East of Edence desemnează locaţia unui ţinut care nu are, desigur, nicio legătură cu Edenul (Paradisul)– a fost preluat, în limba engleză, cu semnificaţia de: loc/ sau stare de mortificare considerabilă.

 

 

-Variante ale ambelor sintagme au fost publicate în versiuni timpurii ale Bibliei, însă cele mai bine cunoscute, în prezent, sunt formele din Biblia Regelui James (‘King James Version‘), în cuprinsul capitolului ante-menţionat: ‘Genesis, 4:16’ (‘Geneza, 4:16’):

 

 

 

  • „And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden„.

 

 

  • = „Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden„.

 

 

 

-În ipostaza de verb, „nod” a intrat, cel mai probabil, în vocabularul limbii engleze, în secolul al 14-lea. Geoffrey Chaucer /1343-1400/, considerat, pe scară largă, drept cel mai mare poet englez al epocii medievale şi cunoscut, îndeobşte, ca „Părinte al literaturii engleze” l-a întrebuinţat în ‘The Manciple’s Tale’ (‘Povestirea economului’) -scrisă, aproximativ, în anul 1390-, una dintre cele 24 de istorisiri spumoase din cuprinsul nemuritoarei sale colecţii: ‘Povestirile din Canterbury’ (‘The Canterbury Tales’):

 

 

  • „Sirs, what! Dun is in the mire!

Is there no man, then, who, for prayer or hire,

Will wake our comrade who’s so far behind?

A thief might easily rob him and bind.

See how hes nodding!”

 

 

  • = „Văléu, fârtaţi! Cumătrul Dun se află la anánghii!

Ci să nu fie, oare, om pe astă lume ce prin rugă, ori năimit cu plată

Să ni-l deştepte pe al nost’ tovarăş ce-aşa departe tă?

Vreun fur putea-va lesne să-l despoaie şi lege fedeleş,

Căci ia priviţi cum de mai doarme dus!”

 

(versiune neoficială de traducere)

-Este foarte uşor de remarcat cum cineva înzestrat cu harul calambúrurilor poate pune, fără probleme, în legătură, ‘the land of Nod‘ cu ‘nodding off‘. Acest CINEVA este ilustrul satirist, eseist, pamfletar politic, poet şi cleric anglo-irlandez, Jonathan Swift /1667-1745/. Se pare că Swift deţine paternitatea micii „glume” lingvistice, pe care o „inaugurează” în paginile cărţii sale, intitulată: ‘A complete collection of genteel and ingenious conversation’ (‘O colecţie completă de conversaţii manierate şi ingenioase’), şi publicată în anul 1738. Scriitorul evidenţiază, prin intermediul personajelor cărţii, câteva expresii familiare pitoreşti, cu înţelesul de: „a se duce/ ori a merge la culcare„: între ele, cea de faţă, rod al ingenioasei îngemănări dintre un episod de referinţă din Vechiul Testament şi un verb din uzanţa vorbitorilor limbii engleze:

 

 

  • „Col.: ‘I’m going to the Land of Nod‘.”

 

  • = „Col.: ‘Pornesc spre Ţara lui Nod (Moş Ene)‘.”

 

 

 

-Proprietarii britanici ai unor magazine de mobilier şi articole individuale pentru dormitor din zilele noastre nu puteau trece cu vederea această faimoasă nestemată lexicală, „născută” din inspiraţia strălucită a unui compatriot din breasla scriitoricească: tocmai de aceea, ‘The Land of Nod‘ a devenit o denumire populară pentru magazine cu acest specific …

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *