„TIME IS …ENGLISH”: THE LEGENDARY FIGURE OF JANUS, THE TUTELARY DEITY OF THE MONTH OF JANUARY
9 January 2019
„TIME IS …ENGLISH”: THE WIDE RANGE OF MEANINGS AND USAGE PECULIARITIES OF THE POLYSEMANTIC VERB: ‘GET’
16 January 2019

‘ANGLO-LOGOS’ 36 -11 IAN., 2019

-Expresia imperativă: ‘Keep your chin up(‘chin‘ = “bărbíe“) este atât de comună în uzanţa limbii engleze britanice actuale, încât s-ar putea ca foarte puţini vorbitori nativi –în afară de specialişti, desigur– să cunoască faptul că ea este, de fapt, de origine americană. Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât în limba engleză mai există o expresie perfect sinonimă, de data aceasta, britanică get-begét, care implică, însă, o altă parte a feţei umane, şi anume buza superioară (engl: ‘upper lip)-: ‘Keep a stiff upper lip‘. Cele două expresii îmbracă, desigur, şí forma non-imperativă, fiind definite, ca orice alt verb sau expresie verbală, cu ajutorul modului infinitiv, altfel spus: ‘to keep one’s chin up‘ (= “a ţine bărbia sus”, în traducere textuală), respectiv:to keep a stiff upper lip‘ (= “a ţine buza de sus fermă/ sau rigidă”, la fel, în traducere mot-à-mot).

-‘Keep your chin up‘ (şiKeep a stiff upper lip‘) semnifică –după cum reiese şí din traducerea literală, de altfel-, îndemnul adresat cuiva de a-şi păstra optimismul, gândirea pozitivă, curajul sau tăria de caracter în faţa dificultăţilor/ adversităţilor/ obstacolelor/ necazurilor/ ori situaţiilor-limită pe care le are de înfruntat.

-Între numeroasele echivalări din limba română, figurează: “(Ţine) Fruntea… sau Capul sus!/ Curaj! sau Nu-ţi pierde curajul… ori cumpătul!/ Nu te lăsa (doborât)!/ Ţine-ţi firea! sau Nu te pierde cu firea!/ Ţine-te bine!/ Nu dezarma!/ Fii tare!/ Nu deznădăjdui!/ Nu te descuraja!/ ori Nu te da bătut!

-Prima întrebuinţare a expresiei a fost descoperită de specialişti într-un articol redactat cu o doză umoristică bine temperată şi apărut în luna octombrie a anului 1900, în paginile publicaţiei: ‘The Evening Democrat’, din statul american, Pennsylvania, sub titlul: ‘Epigrams Upon the Health-giving Qualities of Mirth’ (‘Epigrame despre virtuţile dătătoare de sănătate ale bunei-dispoziţii’):

* ‘Keep your chin up! Don’t take your troubles to bed with you – hang them on a chair with your trousers or drop them in a glass of water with your teeth.’

* = ‘Fruntea sus! Nu te duce la culcare cu necazurile la purtător – atârnă-le pe-un scaun, lângă pantaloni, sau dă-le drumul în paharul cu apă în care-ţi ţii proteza.’

*****

-O altă expresie din uzanţa limbii engleze actuale, şi care lansează, de această dată, un lăudabil îndemn la împăcare sau reconciliere, este: ‘Let bygones be bygones‘. Echivalările din limba română îmbracă formele: “Ce-a fost, a fost/ Să dăm uitării… sau Să uităm trecutul/ Să uităm ce-a fost/ Să îngropăm trecutul/ Să lăsăm trecutul în urmă/ Trecutul e trecut/ sau:Să nu dezgropăm  morţii“.

-În secolul al 15-lea, termenul ‘bygone‘ definea, pur şi simplu, “un lucru care a trecut/ sau care aparţine trecutului(engl: ‘a thing that has gone by‘). Nemuritorul William Shakespeare l-a întrebuinţat, în această accepţie, în paginile uneia dintre piesele sale romanţate târzii, intitulată: ‘The Winter’s Tale’ (‘Poveste de iarnă’), şi publicată în colecţia scrierilor sale de această factură, din  anul 1623:

* ‘This satisfaction, The by-gone-day proclaym’d, say this to him.’

* = ‘Mă veselesc la gândul zilei ce s-a scurs, aşa să-i spui.’

 ~versiune neoficială de traducere~

-În timp, ‘bygones‘ au ajuns să desemneze, în mod specific, atitudini sau manifestări trecute, cu o conotaţie negativă, precum certuri sau animozităţi, resentimente sau ranchiune, etc. Pastorul presbiterian, teologul şi autorul scoţian, Samuel Rutherford /c.1600-1661/ a consemnat expresia, cu această încărcătură negativă, în cuprinsul unei scrisori din perioada exilului său în localitatea Aberdeen, din nord-estul Scoţiei, pe motive de nonconformism faţă de preceptele şi uzanţele Bisericii Anglicane oficiale. În acea scrisoare din anul 1636, autorul îşi manifesta regretul faţă de greşelile tinereţii, odată cu speranţa în mărinimia înţelegerii şi a iertării divine:

* ‘Pray that byegones betwixt me and my Lord may be byegones.’

* = ‘Mă rog ca faptele trecute să nu fie stavilă între mine şi Domnul meu.’

-Două dintre sinonimele, la fel de uzuale în limba engleză, însă mult mai pregnante sub aspectul reprezentării vizuale, sunt: ‘Let sleeping dogs lie‘ (= “Să nu trezeşti câinii/ sau dulăii adormiţi“), respectiv:Let’s bury the hatchet‘ ( = “/Hai/ să îngropăm securea războiului“), cu varianta non-imperativă:to bury the hatchet‘ (“a îngropa securea războiului“).

-Un alt sinonim, poate mai puţin cunoscut în afara spaţiului britanic de cultură, este un vechi proverb, şi anume: ‘Let all things past, pass‘ (“Lasă…/ ori Să lăsăm toate lucrurile trecute să treacă“), listat în ediţia din anul 1562 a culegerii de ‘Proverbe’ (‘Proverbs’) a dramaturgului, poetului şi colecţionarului de proverbe englez, John Heywood /c.1497-c.1580/.   

*****

-‘Not worth the candle‘ este o expresie idiomatică a cărei conotaţie actuală este lipsa de valoare (engl:worthlessness‘). La origini, era folosită cu referire la anumite îndeletniciri, ocupaţii sau activităţi atât de neinteresante, neprofitabile ori anoste încât, practic, nu meritau efortul de a cumpăra nici măcar o lumânare –şi nici atât, mai multe– la lumina căreia să fi fost nevoit a lua parte la ele. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, odinioară, lumânările implicau cheltuieli exorbitante, având în vedere cantităţile masive de care era nevoie zilnic, odată cu lăsarea întunericului, pentru iluminarea incintelor.

-În limba engleză, există mai multe expresii din care transpare regretul de a fi irosit lumina preţioasă de lumânare. Poate cel mai cunoscut este exemplul oferit de Cap.11, Verset 33 din Evanghelia după Luca (‘Luke 11:33’), parte, desigur, şí a ‘Versiunii King James’ a Evangheliilor:

* ‘No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.’

* = ‘Nimeni  n-aprinde  o  lumânare  ca  s-o  pună  într-un  loc  ascuns  sau  sub  baniţă;  ci o  pune  într-un  sfeşnic,  pentru  ca  aceia  ce  intră,  să  vadă  lumina.’

-Aceeaşi idee se întâlneşte şi în paginile cărţii scriitorului satiric englez, Stephen Gosson /1554-1624/: ‘The  ephemerides of Phialo… And a short apologie of The schoole of abuse’ (‘Calendarul lui Phialo… Şi o scurtă apologie a şcolii abuzurilor’), publicată în anul 1579:

* ‘I burnt one candle only to seek another, and lost bothe my time and my trauell [work].’

* = ‘Aprinsei o lumânare doar ca să caut alta, şi-mi irosíi, astfel, şi vremea, şi truda.’

…ca şi în cuprinsul manualului pe teme juridice, publicat în anul 1581 şi intitulat: ‘Eirenarcha: Or of the Office of the Justices of Peace’ (‘Eirenarcha: sau despre atribuţiunile judecătorilor de pace’), elaborat de anticarul, autorul de lucrări legislative şi politicianul englez, William Lambarde /1536-1601/:

   * ‘I shall but set a Candle in the Sunshine.’

   * = ‘Am s-aşez o lumânare în bătaia soarelui.’

-Prima atestare cunoscută, din limba engleză, a dictonului figurează în volumul publicat în jurul anului 1690: ‘Works’ (‘Lucrări’), al omului de stat şi eseistului englez, Sir William Temple /1628-1699/:

* ‘Perhaps the Play is not worth the Candle.’

* = ‘Pesemne că piesa nu merită osteneala de-a  merge s-o vezi.’

-‘Not worth the candle‘ este, de fapt, de provenienţă franceză şi apare în dicţionarul bilingv, de însemnătate istorică: ‘A Dictionarie of the French and English Tongues’ (‘Un dicţionar al limbilor engleză şi franceză’), lucrare compilată şi publicată, în anul 1611, de către reputatul lexicograf englez, Randle Cotgrave,  şi unde expresia este listată ca:

* ‘Le jeu ne vaut pas la chandelle.’  …(“Jocul nu merită lumânarea“, în traducere textuală)

-Nu întâmplător, desigur, Randle Cotgrave a listat expresia în formă franceză, care înglobează, altminteri, un substantiv nepreluat în limba engleză, dar care constituie cheia unor realităţi istorice –antemenţionate, la modul general– şi creditate drept surse de inspiraţie, la fel de convingătoare ale expresiei, …şi anume: ‘jeu‘ (= “joc“).

-Aşadar, în secolul al 16-lea, sălile sau încăperile destinate jocurilor de noroc se desfăşurau la lumina lumânărilor, obiecte de lux în epocă. Înaintea acestor runde de jocuri, se obişnuia ca jucătorii să depună, în funcţie de posibilităţi, sume de bani compensatorii, în scopul acoperirii unui astfel de iluminat, eminamente costisitor. Dacă, însă, câştigurile rezultate în urma unor partide cu nivel calitativ sau miză scăzută erau, pe cale de consecinţă, modeste, nu se puteau amortiza cheltuielile aferente achiziţionării lumânărilor.

-După cum, o altă sursă istorică a dictonului este pusă în legătură cu mediul teatral din secolele XVI-XVIII: astfel, în caz că o anumită reprezentaţie era cotată drept slabă, neaducând în sala de spectacole decât un număr infim de spectatori, din nou, cheltuielile efectuate pentru procurarea cantităţii uriaşe de lumânări necesare iluminării sălii de teatru rămâneau departe de a fi acoperite …de unde evoluţia înspre sensul figurat, din prezent, de: “lucru derizoriu, lipsit de valoare şi, implicit, nedemn de atenţie ori interes“, al expresiei ‘Not worth the candle‘.     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *